PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er du opptatt av medvirkning?

Vi trenger flere interesserte fra Hemnes, Setskog og Aurskog, og minst en under 20 år til å bli med i et oppgaveutvalg. Utvalget skal være med å lage medvirkningsstrategi på hvordan kommunen kan få høre flere av innbyggerne sine stemmer og få dem med på avgjørelser som blir tatt.

Seks av medlemmene i oppgaveutvalget som skal være med og utarbeide kommunens medvirkningsstrategi skal være innbyggere fra ulike deler av kommunen.

– Vi trenger flere interesserte fra Hemnes, Setskog og Aurskog, og minst ett medlem under 20 år. Utvalget skal avspeile befolkningen, derfor bør noen av disse bør ha tilknytning til næringslivet og minst en bør ha ikke-etniske norsk bakgrunn, sier kommunalsjef for Kultur og medvirkning Anne Kirsti Johnsen.

De aller fleste som har meldt seg til nå er voksne fra Bjørkelangen. Fristen for å melde sin interesse er forlenget til 14.desember.

– Medvirkning er bra i seg selv og nyttig for innbyggerne i en kommune. Det styrker lokaldemokratiet, og gir innbyggerne et eieforhold til kommunens tjenesteleveranser. Medvirkning kan gi bedre tjenestene og sørge for løsninger som imøtekommer innbyggerne reelle behov, sier leder av utvalget Dag-Ivar Høisveen – Så er du interessert så ta kontakt med kommunen.

Medvirkningsstrategien skal bygges på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling. Utvalget starter sitt arbeid så raskt alle medlemmene er rekruttert og skal arbeide frem til juni 2021. Det gis møtegodtgjørelse, og utvalget rapporterer til kommunestyret.

– Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken, sier Anne Kirsti Johnsen.

Slik velges medlemmene

Vi har behov for seks medlemmer til utvalget i tillegg til medlemmene fra kommunestyret:

 • Dag-Ivar Høisveen (leder av utvalget)
 • Stein Gunnar Lie    (nestleder av utvalget)
 • Tone Vestreng Solberg
 • Tittin Foss-Haneborg

Medlemmene velges ut etter følgende kompetanseprofil:

 • Tre av medlemmene må være aktive i lag og foreninger hvorav minst ett er under 20 år
 • Ett medlem fra næringslivet
 • To medlemmer som ikke er aktive i lag og foreninger

Oppgaveutvalgets oppgaver

 • Kartlegge og evaluere dagens medvirkningsordninger i kommunen.
 • Foreslå hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at flest mulig grupper i befolkningen gis mulighet til å påvirke de politiske prosessene.
 • Foreslå retning for, og prioritering av samhandlingsaktiviteter mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører.
 • Foreslå hvordan brukere og innbyggerne som mulige brukere av tjenester kan være med på å påvirke og drive utviklingen av kommunens eksisterende og nye tjenester. Mandat for oppgaveutvalget finner du her.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 08.12.2020