PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Seks etasjer i Bjørkelangen, tog og korona

Sa politikerne ja eller nei til seks etasjers leilighetsbygg i Bjørkelangen sentrum, og hvordan vil dette påvirke kommunesenteret? Mandag var det formannskapsmøte, og der sto blant annet Stasjonsveien og medvirkningsstrategi på sakslisten. Det ble diskusjon om tog til bygda, og politikerne fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Seks etasjer i Bjørkelangen sentrum

I planinitiativet skisseres flere leilighetsbygg på seks etasjer, med om lag 15 boligenheter i hvert bygg, hvor den øverste etasjen er tilbaketrukket. I gjeldende kommunedelplan fra 2014 og arealdel av kommuneplan fra 2019 er området avsatt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette er med bakgrunn i at eksisterende bebyggelse på eiendommen i gjeldende kulturminneplan er registrert med høy verneverdi – vernekategori 2.

Kommunedirektøren anbefaler at politikerne sier nei til initiativet, ettersom initiativet ikke legger opp til en ønsket utvikling av området, særlig begrunnet ut fra bygnings- og kulturmiljøet i området. Det er nylig vedtatt reguleringsplan for framtidig utvikling av Bjørkelangen sentrum – og det pågår andre planprosesser som vil legge til rette for en radikal endring av de bebygde omgivelsene på Bjørkelangen. 

«Bjørkelangenidentiteten»

– Kommunesenteret Bjørkelangen er i stor utvikling og endring. De spennende utviklingsplanene for Bjørkelangen tilsier at det også blir stadig mer viktig å ta vare på viktige kultur- og bygningsmiljø i tettstedet, for å ivareta stedets identitet og attraktivitet, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren påpeker at bygningsmiljøet langs søndre deler av Stasjonsveien - fra Rådhusveien til Haldenveien, sammen med området rundt Bjørkelangen stasjon utgjør kanskje det viktigste kulturmiljøet på Bjørkelangen. Her ligger fortsatt bygninger med høy autentisitet fra stasjonsbyens opprinnelse, forretningsgårder fra perioden dette området var selve sentrum av tettstedet – i en sammenheng som må kunne sies å ha stor verdi for «Bjørkelangenidentiteten», skriver hun i sin saksframstilling.

– Vi som formannskap har gått inn for å utvikle Bjørkelangen nord, og jeg mener vi burde prioritere dette i årene fremover. Disse planene ligger nok litt lenger fram i tid, sier Tommy Lunaas (Ap).

Eksisterende bebyggelse i området preges av frittliggende småhusbebyggelse. 

– Jeg tenker at vi også kan se på dette området som er mellom Stasjonen og Stasjonsveien 43. Jeg synes utbygger har gode tanker for fremtiden og for dette området. Jeg ser ikke helt det som er verneverdig i Stasjonsveien, sier Rune Jørgensen (Frp).

Kommunedirektøren sier i sin fremstilling at bygningsmiljøet langs søndre deler av Stasjonsveien utgjør sammen med området rundt Bjørkelangen stasjon kanskje det viktigste kulturmiljøet på Bjørkelangen. Her ligger fortsatt bygninger med høy autentisitet fra stasjonsbyens opprinnelse, forretningsgårder fra perioden dette området var selve sentrum av tettstedet – i en sammenheng som må kunne sies å ha stor verdi for «Bjørkelangenidentiteten».

– Vi har vedtatt en voldsom transformasjon av Bjørkelangen allerede, så det haster ikke å få flere utbyggingsprosjekter. Jeg tenker at dette bør vente, sier Simen Solbakken (H).

– Planene er flotte, men noe inn i fremtiden, kanskje. Jeg opplever også at det skal stilles i bero, ikke at det er et håpløst forslag, men foreløpig er det så mange andre ting som vi har sagt ja til, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

Kommunedirektørens forslag ble vedtatt, mot to stemmer.

Tog til bygda

Formannskapet fikk i tillegg en orientering om arbeidet med å få tog til kommunen. I arbeidet med budsjett for 2022 vedtok kommunestyret å sette av 1 million kroner til planarbeid for tog til Aurskog-Høland kommune, med stopp på Bjørkelangen. Sørge for å få utarbeidet en ekstern analyse om konsekvenser for kommunen, med og uten stopp på Bjørkelangen. 

Hun snakket blant annet om aktuelle prosesser for innbyggermedvirkning, og en ekstern analyserapport. Steinar Ottesen (Ap) etterspurte metoder for å fremme og framsnakke alternativet med stopp på Bjørkelangen, og mente de avsatte pengene skal prioriteres til dette. Eline Hestsveen (Sp) etterlyste grunneierperspektivet.

– Det er en del grunneiere som kommer til å bli berørt. Grunneierperspektivet bør bli vektlagt når man jobber med innbyggermedvirkning, sier Hestsveen.

Koronaoppdatering

Hvordan er smittetrykket, hvor mange testes nå hvordan er det egentlig med vaksinering og tredje dose? Formannskapet fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen.

Vi er på nivå 2 på FHIs risikonivå. Smittetrykket er fortsatt høyt, og pandemien er ikke over. Men for de aller fleste som blir smittet nå, medfører ikke omikronvarianten av koronaviruset noen alvorlig sykdom. I tillegg er antall personer som legges inn på sykehuset relativt lavt, og mye lavere enn nasjonale helsemyndigheter fryktet da omikronvarianten begynte å spre seg.

Andre saker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet disse sakene: 

  • Fullmakt til å avvike fra vedtektene for kommunale barnehager
    og skolefritidsordningen vedrørende åpningstider
  • Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet -
    oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig
  • Uttalelse til navnesak reist av Språkrådet - Store Rekke
  • Medvirkningsstrategi Aurskog-Høland kommune 2022-2030

Hele møtet ser du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 22. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.02.2022