Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.
 • Aurskog-Høland kommune ligger på tiltaksnivå A - særlig høyt tiltaksnivå på grunn av høyt smittetrykk. Våre lokale reglene finner du her.
 • Nasjonale anbefalinger finner du her.
 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig.

Tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå 

Se listen over kommuner i tiltaksnivå A her

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager, barneskole og ungdomsskole.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

For mer informasjon om opplærings- og utdanningsinstitusjoner se helsedirektoratet.no.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er noen unntak:
  • Nødvendige hjemmetjeneste og besøk hos personer i livets siste fase kan gjennomføres.
  • Aleneboende kan ha én til to faste venner eller én fast husstand, på besøk.
  • Barn kan både få besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort og ha én til to faste venner.
  • Unge kan ha besøk av eller være på besøk hos én til to faste venner.
 • Du bør holde 2 meters avstand til andre personer enn de som er i husstanden din og unntakene for besøk over.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Du bør ikke dra på kjøpesenter eller varehus i andre kommuner selv om de er åpne.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter kan holde åpent, men bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
  • Ved begravelser og bisettelse kan det ikke være mer enn 30 personer tilstede med faste, tilviste sitte plasser.
  • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være tilstede.
  • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være tilstede.
 • Det er ikke tillatt med organisert idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne eller barn. For barn og unge under 20 år det likevel tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter utendørs, i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne er fra samme kommune. Det samme gjelder for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, utendørs og fra samme kommune.  Det er anbefalt at deltakerne kan holde to meters avstand mens aktiviteten pågår.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.
 • Skjenkestopp for alle som har skjenkebevilling.

Følgende skal holde stengt:

 • Butikker og varehus, se unntak under.
 • Treningssentre
 • Serveringssteder skal holde stengt, men det er tillatt med take away.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielse og dåp, og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Bibliotek
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Følgende butikker og tjenester kan holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Les mer om tiltaksnivå A og informasjon til profesjonelle aktører her (helsedirektoratet.no).

Kilde: helsenorge.no

Corona information in other languages