PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Den nye brannstasjonen på Løken - bygget for fremtiden

I Klokkerudveien på Løken har et nytt bygg reist seg. Et bygg som det i de siste årene har vært mange planer og mye snakk om. I 2019 tok eiendomsavdelingen i Aurskog-Høland kommune ansvar og har gjennomført prosjektet på egenhånd. Noe som gir oss en topp moderne brannstasjon som oppfyller alle krav til HMS og miljø. Bli med inn og se!

– Det har i lang tid vært behov for en ny brannstasjon på Løken. Denne stasjonen skal stå ferdig i juni og er et etterlengtet bygg for vårt lokale brannmannskap. Dette blir et moderne signalbygg, sier Paul Yngve Dehnes, prosjektleder og eiendomsforvalter i Aurskog- Høland kommune.  

Brannstasjonen er bygget for fremtiden. Den er tilpasset fremtidens krav til bemanning med vaktordning for til sammen 16 personer, som inntreffer når folketallet på Løken overstiger 3000 personer.   

Her er det tenkt grønt først fra første stund, og byggingen følger kommunens klimahandlingsplan, hvor nye kommunale bygg skal ha 40% mindre klimagassutslipp enn tilsvarende standardbygg.  

Les mer etter bildene.

 

Slik skal brannstasjonen se ut når den er ferdig. Dørene blir røde.

 

Fra venstre: entreprenør Jarle Nordli , prosjektleder Paul Yngve Dehnes og medlem i prosjektstyret Jahn Arvid Svendsen. 

Her skal det settes inn røde dører, forteller Jarle Nordli.

Personalinngang. 

Asfalten til øvingsområdet blir i lavkarbon.

 

Stasjonen er bygd i massivtre, med tre også i bærende konstruksjoner.

Brannstasjonen har egen oppvarmet vaskehall, og en oppvarmet vognhall med tre porter til stigebil, tankbil og fremskutt feierbil samt plass til firhjuling og båthenger. 

Lokal arbeidskraft 

Dehnes har selv vært prosjektleder for bygget, og har utført all prosjektering og laget plantegninger og lignende, basert på ønskene til NRBR.  

– Det er kun brukt konsulenter til grunnundersøkelser. Den viste bløt leire med høyt vanninnhold. Det gjorde at hele bunnplaten måtte peles fast til fjell. Prosjektrammen er på 20 millioner, og vi har spart mye penger på å benytte egen kompetanse, forteller Dehnes.  

Brannstasjonen bygges i massivtre, og har også tre i bærende konstruksjoner og kledning. Selve byggingen er det den lokale entreprenøren Jarle Nordli og Jano Bygg AS med fire håndverkere som står for. De har  med to elektrikere  fra Slorbakk Slorbakk & Thoresen AS, to rørleggere fra Halvor Sveistrup AS, og to tømrere fra BN Byggservice.  

– Det er et veldig godt samarbeid mellom kommunen og entreprenør. Ekstra gøy er det at anbudet gikk til en lokal bedrift, og at den har med seg så mange lokale bedrifter på laget. De gjør en veldig god jobb, sier Dehnes.   

Vekt på arbeidsmiljø  

Det er lagt stor vekt på arbeidsmiljøet til brannmannskapene i prosjekteringen av stasjonen, som enhet Eiendom selv har utført etter retningslinjer fra NRBR.   

– Stasjonen er bygget med rene og urene soner slik at en røykforurenset brannmann går inn i stasjonen i en ende, og kommer ren og pen ut i den andre enden, forklarer Dehnes.  Brannstasjonen er også bygget for å huse både mannlige og kvinnelige brannmenn.  

Miljøbygg  

Det er ikke bare bruk av massivtre, tre i bærende konstruksjoner og kledning som gjør dette bygget til et miljøbygg.   

– Grunnmuren er støpt i lavkarbon betong, og asfalten til øvingsområdet blir også i lavkarbon, sier Dehnes.   

I tillegg vil det oppvarmes med biofyring, som benytter lokalt brensel til vannbåren oppvarming av stasjonen, samt varmtvannsbereder og ettervarming av ventilasjonsluft. All belysning er med lavenergi LED-lamper.  

– Den vil også ha et sentralt driftsanlegg som sikrer en best mulig innstilling og oppfølging av energibruken i bygget.   

Når bygget er ferdig vil det få et dokumentert livsløpsbasert klimagassregnskap som viser bygningens klimaavtrykk gjennom hele dets estimerte levetid.   

– Jeg har troa på at klimagassregnsakpet blir bra! Vi har fulgt klimaplanen og brukt massivtre, lavkarbon betong og fornybar energi. Her har eiendomsavdelingen tenkt miljø fra første stund. De har gjort akkurat slik dem skal etter den metodikken vi har lagt opp til, sier Ole-Christian Østreng, miljøvernrådgiver i kommunen.   

Fakta om brannstasjonen  

  • Prosjektramme 20 millioner kroner.  
  • Skal stå ferdig i juni 2021. 
  • Den er tilpasset fremtidens krav til bemanning med vaktordning, som inntreffer når folketallet på Løken overstiger 3000 personer.  
  • Brannstasjonen skal ha 40% mindre klimagassutslipp enn tilsvarende standardbygg. 
  • Brannstasjonen har egen oppvarmet vaskehall, og en oppvarmet vognhall med tre porter til stigebil, tankbil og fremskutt feierbil samt plass til firhjuling og båthenger. 
  • Det blir en topp moderne brannstasjon som oppfyller alle krav til HMS og miljø.  
  • Grunnflate på 363 kvadrat. 

Forfatter: Alette Marie Eldøy

Sist endret: 12.02.2021