PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bortfall av EKOM: Dette gjør du

Vet du hvor du skal gå for å få informasjon eller hjelp fra kommunen hvis alle kommunikasjonsmidler faller bort i en krisesituasjon? Kommunen har registrert tilfeller hvor telefon og internett faller bort i Rømskog. Her er det du må vite dersom en krise oppstår mens kommunikasjonen er nede i ditt område. Kjenner du noen som kan ha nytte av denne informasjonen? Del gjerne denne saken!

– Ved et langvarig strømbrudd og bortfall av elektroniske kommunikasjonskanaler, som telefon og internett, er det viktig at du som innbygger vet hvor du kan henvende deg for å få informasjon fra kommunen, og melde fra om du trenger hjelp, sier beredskapskoordinator Jan-Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune. 

Aurskog-Høland kommune har flere faste oppmøtepunkter for innbyggerne ved langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere. 

Tar saken videre

Aurskog-Høland kommune har siden kommunesammenslåingen i 2020 registret tre utfall av elektronisk kommunikasjon på Rømskog.

– Dette er svært uheldig. Det kan skape farlige situasjoner innenfor området liv og helse, og det kan skape uro og bekymring for dem som er berørt. Vi ønsker forutsigbarhet og trygghet for våre innbyggere. Derfor løfter vi nå saken til regonalt nivå, sier Jenssen.

Kommunen har detaljerte beredskapsplaner og tiltak ved slike hendelser, men tar i tillegg saken videre til Statsforvalteren, for å forhindre fremtidige utfall.

– Kommunen ber Statsforvalteren, som en regional og koordinerende myndighet på beredskapsområdet, om å få eiere av kritisk infrastruktur i Rømskog-området til å utbedre sårbarheter og avhengigheter, slik at man får robuste kommunikasjonsløsninger, sier Jenssen.

Dette gjør du hvis alle kommunikasjonsmidler faller bort

Aurskog-Høland kommune har oppmøtepunkter hvor innbyggere kan få informasjon og melde behov for assistanse fra nødetater ved et langvarig utfall av strøm eller EKOM i en krisesituasjon. 

  • Bjørkelangen: Rådhuset. Rådhuset er «hovedoppmøtested» for innbyggere ved bortfall av nødnett i kommunen.
  • Aurskog: Aurskog sykehjem. 
  • Løken: Brannstasjonen. 
  • Hemnes: Hemnes sykehjem. 
  • Setskog: Setskog skole. 
  • Rømskog: Rømskog omsorgsboliger. 

– Dersom det oppstår akutt behov for legehjelp under et bortfall av EKOM, og du har behov for øyeblikkelig hjelp, kan innbyggerne henvende seg til fastlege eller legevakt, sier Jenssen.

Mer informasjon

Kommunen har en egen side for beredskap. Her finner du informasjon om Aurskog-Høland kommunes beredskapsarbeid.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 25.04.2023