PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Blant de beste i boligkåring

Aurskog-Høland kommune kommer på topp av Romerike-kommunene i ny boligkåring. Vi er på 39. plass samlet, og når det kommer til saksbehandlingstid for byggesaker er vi på 1. plass. Hvor gode er vi på byggesøknader, private planforslag og behandlingstid? Les alt om kåringen her.

– Aurskog-Høland kommune legger stor vekt på å være en tilgjengelig kommune for innbyggere og næringsliv. Saksbehandlingstiden er kort, og vi gjør vi det vi kan for å holde kostnadene nede. Det er med på å gjøre oss til en boligvennlig kommune som det er attraktivt å bo og drive næring i. Denne kartleggingen bekrefter nettopp dette, sier Kjetil Hauger, enhetsleder på forvaltning i kommunen.

Boligvennlighetskåringen er en rangering av 119 norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Aurskog-Høland kom på 39. plass av 119 kommuner i boligvennlighetskåringen samlet. Altså bedre enn 67 prosent av kommunene i Norge på boligvennlighet.

Vi er på topp av alle kommunene på Romerike, og det er bare Indre Østfold av nabokommunene som kommer over oss (29. plass). Til sammenligning kom Lillestrøm på 103. plass.

– På topp

– Bolig er et grunnleggende velferdsgode, og det er viktig at det er enkelt og godt tilrettelagt når det skal bygges nye boliger. Dog er det til dels veldig store forskjeller i hvor aktivt og godt norske kommuner tilrettelegger for boligbygging. Derfor er det hyggelig å fortelle at i Aurskog-Høland kommune scorer spesielt godt på kort saksbehandlingstid, og er faktisk best i Norge på byggesaker med 12 ukers frist, sier Bård Folke Fredriksen, direktør i NBBL.

Boligvennlighetskåringen, som gjennomføres av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), viser i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå.

– Også den tiden kommunen bruker på innsendte planforslag er vesentlig lavere enn i mange andre kommuner. Kommunene er eden viktigste myndighetsutøver for økt boligbygging, og vi i NBBL gjennomfører denne kåringen årlig sammen med Samfunnsøkonomisk analyse for å gi kommunene et verktøy for å se hvor de kan bli bedre, sier Folke.

Boligvennlighet deles inn i hovedtemaene tilrettelegging og boligbygging: Tilrettelegging vurderer hvor godt kommunen tilrettelegger for boligbygging som planmyndighet og samfunnsutvikler. Boligbygging måler boligutvikling i kommunen, som er resultatet av tilretteleggingen.

  • Aurskog-Høland kommune gjør det spesielt godt på tidsbruk i plan- og byggesaksbehandling.
  • Samlet for kategorien tid kommer Aurskog-Høland kommune på 3. plass av 119, og i kategorien saksbehandlingstid er vi på 1. plass. 
  • Aurskog-Høland kommune bruker i gjennomsnitt 1 uker på saksbehandling for byggesaker med 12 ukers frist. Dette er bedre enn 99 prosent av kommunene i kåringen, og gir Aurskog-Høland kommune 1. plass.

Fakta

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.05.2023