PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bjørkebadet: Kaldkulp stengt

Bjørkebadets kaldkulp er stengt etter at prøvesvar viste bakteriefunn. Vannrensetiltak er gjennomført. Når vannprøver med godkjente verdier foreligger, blir kald kulp åpnet igjen. Mer informasjon finner du her.

Bjørkebadet sin kalde kulp ble stengt tidlig 8. september umiddelbart etter at prøvesvar viste bakteriefunn på Pseudomonas aeruginosa, og for høyt Kimtall på vannprøve tatt fra 29. august.

Som fast rutine hver måned sendes det inn vannprøver fra alle bassenger i Bjørkebadet. Det har vært tekniske utfordringer med sirkulasjon og vanntilførsel til kald kulp. Det medførte at kaldkulp ble stengt fredag 26. august, og vannprøve sendt inn mandag 29. august sammen med prøver fra de øvrige bassengene.

Vannrensetiltak gjennomført

Vannrensetiltak ble gjennomført i kaldkulp, med utskiftning av vannmengde, nødvendig kloring iverksatt og gradvis tilførsel av eksternt vann. Kaldkulp har vært i bruk av badegjester fra 30. august og frem til 8. september. Når vannprøver med godkjente verdier foreligger, blir kaldkulp åpnet igjen.

Info fra kommuneoverlegen

Pseudomonas forårsaker sjelden alvorlige infeksjoner hos friske pasienter, men kan forårsake mer alvorlige infeksjoner hos personer med kjent lungesykdom eller svekket immunforsvar. Pseudomonas kan forårsake infeksjoner i alle organsystemer, slik at symptombildet kan variere. Inkubasjonstid varierer også i forhold til sykdom. Urinveisinfeksjoner, sårinfeksjoner og langvarig hoste med feber er de vanligste. Det er viktig at man kontakter egen fastlege, eventuelt legevakt utenom fastleges kontortid, om symptomer på sykdom oppstår.

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.09.2022