PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har bestemt skrivemåten på navnet tre myrer

07.06.2022 besluttet Kartverket skrivemåten av tre myrer øst på Setskog.

Statens kartverk fattet vedtak om følgende skrivemåter:

  • Store rekke
  • Vesle rekke
  • Lange rekke  

Kartverkets vedtak kan du se her:  Brev fra Kartverket datert 07.06.2022 - vedtak i navnesak 2021-540 - Store rekke mm_.pdf

Eventuell klage på vedtaket som er fattet sendes Kartverket Oslo og Viken, postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS,

(eller e-post: post@kartverket.no) med kopi til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN

(eller e-post: postmottak@ahk.no), innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Sist endret: 13.06.2022