PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Best i klassen på vann

Aurskog-Høland er blitt kåret til årets BedreVann-kommune. Prisen betyr mye for medarbeiderne, som har jobbet hardt og målrettet i mange år for å gi innbyggerne best mulige vann- og avløpstjenester på den mest bærekraftige måten.

– Dette er skikkelig stas, og vi er stolt og rørt over å få denne utmerkelsen! Vi forventet ikke å nå opp i denne kåringen, og det er derfor en ekstra anerkjennelse for oss å bli årets BedreVann kommune, sier Vidar Hansen og Sylvei Holt, fagledere for avløp og vann.

BedreVann er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene. I kåringen har man blant annet sett på kvalitet på vann- og avløpstjenestene til abonnentene, kostnadseffektivitet og bærekraft. I 2019 toppet Aurskog-Høland 10 på topp-listen blant 76 BedreVann-kommuner med best kvalitetsindeks siste fire år.

– Aurskog Høland er Årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i mange år har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. Kommunens VA-ledelse utmerker seg dessuten som svært aktive og gode bidragsytere i det nasjonale fagmiljøet, sier Norsk Vann i begrunnelsen.

Dyktige medarbeidere

Mye hardt arbeid og målrettet satsing står bak det gode resultatet.

– Vi nærmer oss slutten på det som er og har vært en veldig ambisiøs hovedplan med mange nye delmål og samtidig lav gebyrutvikling. Vi har i perioden jobbet effektivt og fått utrettet veldig mye. Det hadde ikke latt seg gjøre uten dyktige medarbeidere med stor faglig kompetanse og pågangsmot, sier enhetsleder Gjermund Nilsen i kommunalteknisk drift.

Av våre cirka 16.700 innbyggerne i kommunen er 83 % tilknyttet vann og 68 % avløp. De fleste innbyggerne får vann fra Store Langsjø vannverk, som er en overflatevannkilde der vannet renses kjemisk. 4 % får grunnvann.

Laginnsats

– Det at vi har klart å skape et arbeidsmiljø som har vært spennende og utviklende for de ansatte, slik at de har blitt værende i mange år, har vært en viktig faktor for den utviklingen vi har hatt. Det har virkelig vært en laginnsats fra alle i virksomheten og denne utmerkelsen synliggjør at det systematiske og målrettete arbeidet over tid gir resultater, sier Nilsen.

Fra 2015 fikk vi på plass alternativ forsyning fra Nedre Romerike Vannverk IKS. Avløpsvannet renses i tre anlegg. De to små anleggene har kjemisk og biologisk rensing. Det største anlegget, som behandler 85 % av avløpsvannet, har bare kjemisk rensing. Ledningsnettet består av 400 kilometer vannledninger og 200 kilometer separate spillvannsledninger og hele 92 pumpestasjoner.

bedrevann.jpg

Stolte: – Dette er skikkelig stas, og vi er stolt og rørt over å få denne utmerkelsen, sier Vidar Hansen og Sylvei Holt, fagledere for avløp og vann. Foto: Norsk Vann

Aurskog høland kommune (5 of 6).jpg

Hardt arbeid: – Dette hadde ikke latt seg gjøre uten dyktige medarbeidere med stor faglig kompetanse og pågangsmot, sier enhetsleder Gjermund Nilsen i kommunalteknisk drift.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020