PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevernet: Samarbeid og innsyn

Brukermedvirkning og samarbeid for barnets beste er viktig for barnevernet i Aurskog-Høland kommune. Her kan du lese om hvordan de jobber for å ta vare på både barn og foreldre.

– Barnevernet plikter å undersøke meldinger, men hos oss kan likevel familien velge hvilken form undersøkelsen skal ha. Oppstartsmøte er et enkelt stormøte hvor meldingen blir både belyst og konkludert, sier Edvardsen.

I første del av et slikt møte vil barneverntjenesten innhente informasjon fra alle partene i møtet om deres kjennskap til barnet og situasjonen. Møtet fokuserer på å finne frem til felles løsninger som kan hjelpe barnet eller ungdommen og familien videre. 

Samarbeid

– Dette er en åpen måte for offentlig og privat nettverk å arbeide sammen om å belyse en melding, og i fellesskap komme frem til hva som er riktig og god hjelp. Familiene gis en reel anledning til å bruke nettverket sitt som en konkret del av løsningen, sier Edvarsen.

Evalueringsskjemaer etter møtene viser at særlig familiene og det private nettverket er svært fornøyd med denne måten å jobbe på. 

– Familiene rapporterer om at de opplever seg hørt, respektert og vet hva barnevern vil gjøre videre i saken. Dette er til stor inspirasjon for oss, sier hun. 

Åpent og tydelig

– Nesten hele saksgangen i undersøkelsesforløpet skjer åpent i en tydelig struktur der deltakerne har innsyn i alle ledd. Deltakerne sitter i en stor ring med en møteleder, kontaktperson, beslutningstaker og referent. Løsningene som møtet kommer frem til noteres på flip-over og danner utgangspunkt for videre privat eller offentlig hjelp, eller saken henlegges, sier Edvardsen. 

Familien velger hvem som skal delta fra privat nettverk. Barneverntjenesten bestemmer hvem fra det offentlige nettverket som må inviteres for å få meldingens innhold tilstrekkelig belyst. Strukturen tar utgangspunkt i nettverksmetodikk, og er tilpasset undersøkelsesarbeid. Til forskjell fra nettverksmøte så er oppstartsmøte derfor i stor grad også barneverntjenesten sitt møte.

Nøkkelpersoner med engasjement

Andre barneverntjenester er svært interessert i denne måten å gjennomføre undersøkelser på. 

– Vi ønsker å tilby en konkret struktur som sikrer åpen dialog, medvirkning, gjennomsiktighet, samhandling og aktiv deltakelse. Strukturen gir fullt innsyn i hvordan barnevernet innhenter informasjon, analyserer, vurderer og konkluderer, og barnets deltakelse er sikret, sier Edvardsen.    

Fagpersonene i tjenesten vår er svært kompetente, men også modige som tilbyr dette til familiene. Nøkkelpersoner med engasjement er nødvendig!

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.06.2022