PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageopptaket 2024: Prosessen er i gang

Fristen for å søke om barnehageplass til barnehageåret 2024/2025 er ute og søknadene er under behandling. Hva skjer nå? Alt du trenger å vite finner du her.

Kommunen har samordnet opptak og barnehagene tildeler plasser etter fastsatte opptakskriterier som står oppført i barnehagens vedtekter.

Alle får svar innen utgangen av april

Hvis du har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen 1. mars vil du få et svar i løpet av mars/april. Svarbrev vil bli sendt ut i flere omganger.

Logg inn på «Min side» via Oppvekstportalen for å svare på tilbud om barnehageplass og for å se status på søknaden. Det er viktig at du svarer innen fristen hvis du får tilbud om plass, ellers vil plassen tilbys et annet barn på barnehagens venteliste. 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen får du søskenmoderasjon. I tillegg finnes det to moderasjonsordninger som kan gi redusert foreldrebetaling. Alle moderasjonsordningene gjelder både i kommunale og private barnehager.

Søknader levert etter fristen

Søknader som er levert etter 1. mars vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, men vil bli satt på venteliste og vurdert etter at hovedopptaket er avsluttet. Tilbud om plass vil bli sendt hvis det er ledig plass i en av barnehagene du har søkt.

Informasjon om alle barnehagene i kommunen finner du her. På disse sidene finner du også mer informasjon om søknadsprosessen, betalingssatser og hvilke regler som gjelder for å få redusert foreldrebetaling.

Sist endret: 04.03.2024