PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageopptak: Dette skjer videre

Fristen for å søke om barnehageplass til barnehageåret 2023/2024 er ute, og søknadene er under behandling. Her kan du se hva som skjer videre, når du kan forvente svar, og hvilke regler som gjelder.

Kommunen har samordnet opptak. Det vil si at alle kommunale og private barnehager i Aurskog-Høland kommune samarbeider om opptak av barn. Barnehagene tildeler plasser etter fastsatte opptakskriterier i vedtektene.

Alle får svar innen utgangen av april

Hvis du har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen 1. mars vil du få et svar i løpet av mars/april. Svarbrev vil bli sendt ut i flere omganger.

Logg inn på «Min side» via Oppvekstportalen for å svare på tilbud om barnehageplass og for å se status på søknaden. Det er viktig at du svarer innen fristen hvis du får tilbud om plass, ellers vil plassen tilbys et annet barn på barnehagens venteliste. 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen får du søskenmoderasjon. I tillegg finnes det to moderasjonsordninger som kan gi redusert foreldrebetaling.

Alle moderasjonsordningene gjelder både i kommunale og private barnehager.

Søknader levert etter fristen

Søknader som er levert etter 1. mars vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, men vil bli satt på venteliste og vurdert etter at hovedopptaket er avsluttet. Tilbud om plass vil bli sendt hvis det er ledig plass i en av barnehagene du har søkt.

Våre barnehager

Informasjon om alle barnehagene i kommunen finner du her. På disse sidene finner du også mer informasjon om søknadsprosessen, betalingssatser og hvilke regler som gjelder for å få redusert foreldrebetaling.

Sist endret: 06.03.2023