PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årets møteplass for landbruket

Kom på årets møteplass for landbruket! Stormøte for jord- og skogbrukere går av stabelen torsdag 11. april, og alle er velkomne. Stormøte er en årlig tradisjon arrangert av Aurskog-Høland kommunes landbrukskontor. Deltakelse er gratis, og det vil tradisjonen tro bli servert kringle, kaffe og twist. Programmet finner du her. Ta turen du også!

– Vi ønsker å samle alle som er den del av primærnæringa i kommunen vår for faglig påfyll og sosialt samvær, sier fagansvarlig jordbruk Ole Eide.

Dyktige fagfolk og sosialt samvær

– Vi er heldige som får besøk av så dyktige fagfolk som vil dele kunnskapen sin med oss denne kvelden, sier landbrukskonsulent Malin Andresen.

På programmet står temaer som psykisk helse, drenering, droner og rådyr, hjort og beiteskader. Av foredragsholdere har vi fått med oss flere dyktige fagpersoner. Blant annet Øyvind Akselsen fra Norsk Landbruksrådgivning med spesialfelt hydroteknikk og drenering og vil gi oss en solid innføring i økonomi, klima og jordhelse. Bonde og spesialsykepleier Hanne Morttjernet vil gi oss tips og råd om hva vi kan gjøre for å ta vare på vår psykisk helse når livet butter imot og hverdagen blir vanskelig.

– Det vil bli viltfaglig påfyll om hjortens inntreden i Aurskog-Høland, samt bruk av drone for redning av rådyrkillinger før slåtten. Her får vi god veiledning fra Pål Sindre Svae fra Indre Østfold kommune, sier fagansvarlig skogbruk Lars Grasmo.

Vi håper å se så mange som mulig! Velkommen skal dere være!

Program

18.00 – 18.10: Ordfører Roger Evjen ønsker velkommen

18.10 – 18.55: Drenering v/ Øyvind Akselsen, NLR

  • Økonomi i dreneringsarbeidet, kostnader og hvorfor er det lønnsomt?
  • Klima/miljøperspektivet; redusere avrenning/erosjon, mer styrt avrenningsmønster
  • Jordhelse i drenering

18.55 – 19.15: Pause

Kringle, twist, kaffe og te

19.15 – 19.45: Hvorfor psykisk helse i landbruket? v/ Hanne Morttjernet, bonde og spesialsykepleier

  • Hva er psykisk helse?
  • Hva kan du selv gjøre for å forebygge?
  • Hvordan få hjelp når du trenger det?

19.45 – 20.45: Droner og rådyr, hjort og beiteskader v/ Pål Sindre Svae, vilt- og utmarksforvalter i Indre Østfold kommune

  • Rådyrkillinger før slåtten – droner redder liv!
  • Hjortemerking i Indre Østfold: erfaringer fra GPS-merking av en art i vekst

20.45 – 21.00: Info fra landbrukskontoret v/ Ole Eide, fagansvarlig jordbruk og Lars Grasmo, fagansvarlig skogbruk

  • Ulike tilskuddsordninger jord- og skogbruk
  • Vel hjem!

Drenering Statsforvalteren.png

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.03.2024