PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

sol i skog

Åpent møte om verneforslag med sikte på aktiv naturvernbrenning ved Setskog

Statsforvalteren foreslår å verne skogarealer ved Setskog, der det planlegges å drive med kontrollert naturvernbrenning som skjøtselsmetode. Formålet med dette er å skape leveområder for arter som er avhengige av eller drar nytte av skogbrann. Velkommen til åpent møte på rådhuset 15. februar!

– Det er viktig både å drifte og verne skog, og vern krever også skjøtsel. Aurskog-Høland har mye skog. Dette er et eksempel på godt samarbeid mellom skogeier og forvaltningen. At viktige naturtyper vernes er avgjørende, og det er spennende nybrottsarbeid innen skjøtsel av verneområder kan gjøres innenfor våre kommunegrenser, sier Ole Christian Østreng, miljøvernrådgiver Aurskog-Høland kommune.

Vi inviterer til åpent møte på rådhuset på Bjørkelangen den 15. februar klokken 18.00. Her er alle velkomne. Det vil bli gitt informasjon om verneforslaget, hva kontrollert brenning er og hvorfor det er nødvendig. Det vil også være anledning til å stille spørsmål før man eventuelt sender inn et skriftlig innspill til høringen.

Lær mer og si din mening

– Bruk muligheten til å lære mer og ytre meninger i forbindelse med høringen og folkemøtet som Statsforvalteren i Oslo og Akershus legger opp til nå, sier Østreng.

Verneforslaget innebærer en utvidelse av de to naturreservatene Store rekke og Hølvannet ved Setskog. Utvidelsen er på cirka 10.953 dekar. Arealet er tilbudt for vern av skogeier selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og tilbudet er gitt med utgangspunkt i fremtidig naturvernbrenning.

Mer informasjon

Skogbrann er en naturlig del av dynamikken i boreale barskoger og gjennom tidene har vi også brukt brenning som kultiveringstiltak. Med effektive slukningsmetoder og endret skog- og utmarksforvaltning, har både antallet branner og brannpåvirkede skogarealer blitt kraftig redusert det siste århundret. Dette er i all hovedsak positivt, men for naturmangfoldet er det et problem at det er færre skogbranner enn tidligere. 

Mer informasjon finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.01.2023