PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sikrer at barn og unge har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Nå er det laget en handlingsplan med rutiner for hvordan en skole skal gå frem dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Handlingsplanen skal sikre at det settes i gang tiltak.

– Det er viktig at vi har fått en slik plan på plass, men det aller viktigste er det gode arbeidet vi gjør hver dag for at alle elever skal trives, sier Mona Andersen, skolesjef i kommunen. 

Gode rutiner

Skolen har ansvaret for å lage en plan og sette i gang tiltak dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Handlingsplanen skal sikre at aktivitetsplikten overholdes.

Handlingsplan har rutiner for hvordan skolen skal gå frem, punkt for punkt. 

I tillegg har hver skole sin egen «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø», som bygger på den kommunale handlingsplanen og er tilpasset forholdene på hver skole.  

Kompetanseheving og ressurser

Handlingsplanene inneholder rutiner, kompetanseheving, dokumenter og ressurser for å kunne arbeide aktivt og godt med pliktene for alle ansatte i Aurskog-Høland-skolen. 

• Rutinene bidrar til at alle ansatte vet hva som er den rette fremgangsmåten for å imøtekomme pliktene.  

• Kompetansedelen bidrar til at alle ansatte har kunnskap om pliktene, og kan handle deretter.  

• Dokumenter og ressurser i arbeidet er lagt opp slik at alle ansatte kan hente det de trenger for å kunne dokumentere hva som er gjort innenfor pliktene. Ressursene er ment brukt til kompetanseheving i personalet.

Du kan laste ned og lese hele handlingsplanen her

 

Under finner du en lenke til trygt skolemijø i Aurskog-Høland. 

Trygt skolemiljø

Sist endret: 29.11.2022