PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitet på tvers av generasjoner med Generasjon M

Generasjon M, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Aurskog-Høland kommune skal inngå et nyskapende og samfunnsnyttig samarbeid. Fra mai vil 24 lokale ungdommer mellom 14-20 år få en lærerik og meningsfull deltidsjobb som M-venn ved tre av kommunens sykehjem og omsorgsboliger.

Et innovativt og samfunnsnyttig samarbeid

Samarbeidsformen er unik i norsk sammenheng, der Generasjon M skal dokumentere den sosiale verdiskapingen for målgruppene unge og eldre. Avtaleformen minimerer økonomisk risiko hos kommunen, gir Generasjon M tid til å dokumentere den sosiale verdiskapingen, og stiftelsen bidrar til sosial innovasjon i offentlig sektor.  

Effektfulle generasjonsmøter

Partene er blitt enig om felles effektmål, og det skal gjennomføres omfattende undersøkelser for å sikre at det leveres på disse:

  • En meningsfull deltidsjobb: På den ene siden får ungdommene verdifull arbeidserfaring. Deltidsjobben skal bidra til at de opplever mer mening og mestring i hverdagen, kjenne på tilhørighet, bli tryggere på seg selv og får et innblikk i helse- og omsorgssektoren.   
  • Aktivitet for eldre: På den andre siden skal aktivitetene på sykehjemmene bidra til økt humør blant de eldre, bedre trivsel på avdelingene, og gi mer meningsfylte lørdager.  

Du kan lese mer om Generasjon M på deres nettside

Sist endret: 02.03.2022