PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

6. desember - Renholdernes dag!

Til alle våre renholdere: Takk for innsatsen og et stort GRATULERER MED DAGEN! Renholderens dag er innført for å vise fram renholderne og gjøre andre ansatte – og renholderne selv – bevisste på hvor viktig en renholder er. I 2021 feires dagen for 21. gang i Norge.

Aurskog-Høland kommunes renholdsavdeling består i dag av 47 renholdere, vikarer inkludert. De som drifter tjenestetilpasset daglig renhold ved våre bygg i hele kommunen.  

Renhold er et effektivt og nødvendig virkemiddel for å ivareta vårt fysiske arbeidsmiljø og spiller en vesentlig rolle i verdibevaring av bygningsmassen. Gjennom dette er renholdsavdelingen en viktig premissleverandør for kommunens øvrige tjenester.   

Korona - Smittevernsarbeid har satt renhold på agendaen

Pandemiens start var utfordrende og usikker for mange, renholdstjenesten inkludert. Det var en jungel med informasjon og svært ulike forventninger fra de ulike tjenestene,- og vår tjeneste med flere fikk en tidvis bratt læringskurve. Renholderne måtte gå i "krigen" sammen med førstelinjen fra helse, og siden være med på å opprette en trygg og sikker hverdag for barn og ansatte i skoler og barnehager. Samtidig skulle man være med å legge til rette for de prioriterte administrative tjenestene som ikke kunne stoppe opp. Gjennom pandemiens ulike stadier har renholderne foreløpig vist en enorm tilpasningsevne, fleksibilitet og kapasitet.

Utøvelsen av renhold i bygg utenfor helsetjenesten er i normale tider ikke underlagt særlig konkrete retningslinjer i lov og forskrift. Under pandemien ser vi en helt ny omtale av renhold fra flere hold og en større inkludering og vilje til samarbeid med tjenesten.

Gjennom pandemien har dermed renholdernes innsats og tilstedeværelse av naturlige årsaker fått litt mere plass i bevisstheten til flere.  Noe vi synes er vel fortjent!

Redusert sykefravær - annerkjennelse og kulturendring

Renholdere som yrkesgruppe er gjennom sitt statiske, repetitive og fysiske arbeid naturlig utsatt for slitasjeskader. Og da særlig muskel og skjelettplager. Man er samtidig ikke forskånet for "ordinære" sykdommer som man finner i øvrige yrker,- og effekten på det totale sykefraværet kan iblant bli høy. Fra en "all time high" i mars 2017 hvor samlet fravær lå på 16,6%, via fjorårets 11,03%, står vi pr oktober i år foran et akkumulert sykefravær for 2021 på 6,28%.

Noe av reduksjonen er naturlig justering og mye godt arbeid med nærvær i avdelingen. Vi vil allikevel trekke frem effekten av å se verdien i det man selv er med å skape. At man gjennom pandemien har vist tillit til renholderne og gjort det synlig hvor nødvendig de er, har nok bidratt mye til at "stå-på" kulturen har fått utvikle seg og at fraværet er redusert. Vi har jobbet mye med tilpasset områdefordeling og i dag har ingen av våre fast ansatte ufrivillig deltid.

Renhold,- ikke "rocket science" - men like fullt et fag  

At renhold er et yrke er det ingen som bestrider, men i blant lurer nok noen antagelser om at det er enkelt arbeid. Det kan være greit å reflektere litt over hva som ligger av kunnskap og erfaring i renholds-staben,- blant annet hva angår metodikk, frekvensberegninger, prioriteringer og behov, vedlikeholds intervaller, maskin og utstyrsbruk, avtalt servicenivå og kjemiforståelse. Renhold er ofte en inngangsportal for ufaglærte ressurser,- men faget læres i fellesskapet, og man utvikles gjennom samarbeidet med erfarne renholdere og fagarbeidere.

Det er tatt noen sjumilssteg siden kommunalt renhold var et nattarbeid med bøtte og skureklut,- til i dag hvor vi leverer et konkurransedyktig, profesjonelt og faglig sterkt renhold. Fagarbeider andelen øker jevnt og trutt og i dag har vi 16 renholdere med fagbrev og tre som akkurat er ferdig med utdanningen og er i denne perioden oppe til eksamen.   

Til alle våre stolte renholdere: Takk for innsatsen og et stort GRATULERER MED DAGEN !

Forfatter: Børge Emil Nysæter

Sist endret: 06.12.2021