PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

100,8 millioner kroner i driftsresultat i 2021

Aurskog-Høland kommune fikk et netto driftsresultat i 2021 på 100,8 millioner kroner. Uventet høye skatteinntekter og god økonomistyring har ført til et vesentlig bedre resultat enn forventet. 

Kommunedirektøren er fornøyd med å levere et godt regnskapsresultat, og mener at det gode resultatet gir oss handlingsrom og muligheter i årene fremover. 

– Dette er penger som gjør at vi blant annet ikke trenger å låne like mye når vi skal i gang med byggingen av ny skole på Aursmoen og omsorgsboliger rundt om i kommunen. Dette er betryggende med tanke på de betydelige summene som kommunen må investere i de kommende årene, sier Inger Hegna. 

Som vedtatt i budsjettet for 2021 er 20 millioner kroner benyttet til finansiering av investeringer. De resterende 80,8 millionene foreslås avsatt til disposisjonsfond. Pengene på dette fondet er det kommunestyret som disponerer.  

Godt innenfor handlingsregelen 

100,8 millioner kroner i positivt driftsresultat, i det ureviderte regnskapet, tilsvarer 6,8 prosent av driftsinntektene. Det er høyere enn handlingsregelen som sier at netto driftsresultat over tid skal være 2,0–2,5 prosent.  

– Det er handlingsregelen som er førende for kommunedirektørens budsjettplanlegging. Så vi planlegger ikke for så høyt overskudd. Det høye overskuddet er vesentlig bedre enn forventet. Som de fleste andre norske kommuner er driftsresultatet preget av ekstra høye skatteinntekter. Dette i kombinasjon med god økonomistyring i virksomhetene har også bidratt til regnskapsresultatet for 2021, sier Hegna. 

For Aurskog-Høland kommune var skatteinntektene 37,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det overgår alle anslag som kommunen mottok fra Finansdepartementet og KS. Andre inntekter og tilskudd, blant annet rammetilskuddene fra staten ble også høyere enn forventet. 

Preget av koronapandemien 

Tjenestene i kommunen ble drevet i tråd med budsjettene som ble lagt. Det viser god kontroll og styring av driften til tross for et nytt krevende år som vi nå har lagt bak oss.  

På grunn av koronapandemien har ikke alle planlagte tiltak vært mulig å gjennomføre og mange medarbeidere har måttet legge sine vanlige oppgaver til side og i stedet jobbet med pandemihåndtering.  

Aurskog-Høland kommunes økonomi har hatt en positiv utvikling de siste årene. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 03.03.2022