PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prosjekt

Hva er et prosjekt? Hvordan skal prosjektledere jobbe i Aurskog-Høland ? Hvilke prosjektverktøy har vi?

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon som gjennomfører endringer for å skape en effekt som gir gevinster. Prosjektoppgavene er en engangsoppgave, noe som skiller det fra linjedrift.

 

Leveransene i prosjekt skal føre til endring av våre:

  • Arbeidsprosesser
  • Tjenester
  • Produkter

Leveransene skaper en effekt for å nå vår visjon, verdier, satningsområder og mål Aurskog-Høland kommune - Visjon og verdier (ahk.no)

Dette fører til gevinster vi kan mål i:

  • Mer effektivitet
  • Økt kvalitet
  • Forbedringer

 

Våre innovasjonsprosjekter

2019 2020
Digi 2020 Nytt telefonsystem
Kommunereformprosjektet To-faktor sikkerhet for alle
Digi oppvekst Helse Norge for digital kommunikasjon med hjemmetjeneste/fastlege/psykisk helse
Velferdsteknologi prosjektet Nytt rekrutteringssystem
Digital innbygger  Nytt timeregistreringssystem
DigiSos Digitalisering av eiendomsarkivet
Konsolideringsprosjektet Konsolideringsprosjektet
Office 365 Elektronisk arkiv PPT
Infrastrukturprosjektet Infrastrukturprosjektet
Public 360 som skyløsning  
Svar ut for alle systemer  
Bredbåndsutbygging  

 

Sist endret: 27.05.2021