PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ressurs

Hvilke nettverk finnes for ansatte og innbyggere? Hvem kan hjelpe deg?

Innovasjonsnettverket kan bistå deg. Her er en oversikt over hvem som kan hjelpe deg med hva.

 

Navn og stilling Kan hjelpe med Kontakt

Ane K. Haugen

Prosjektleder Strategi og utvikling

• Prosjektmetodikk og prosjektledelse
• Lederutvikling, organisasjonsutvikling og endringsledelse
• Prosessarbeid og prosessmetode
• Strategisk analyse
• Idé- og løsningsutvikling (BLT)
E-post
952 18 192

Raymond Hesthaug

Stabssjef Strategi og utvikling

• Prosjektmetodikk
• Idéarbeid
• BLT (Behov – løsning – test)
• Digitalisering
• Prosessarbeid (workshop, swot, lederutvikling m.m)
• Strategisk analyse
E-post
48 21 05 06

Kjellaug Johansen


Leder IKT og dokumentsenter

• Prosjektmetodikk
• BLT (Behov – løsning – test)
• Digitalisering
• Bruk av FIKS-plattformen (SvarUt, SvarInn, eDialog) og eSignering
• Dokumentasjonsplikt og dokumentflyt inn, ut og internt i kommunen
• Involvering av nøkkelpersoner fra IKT og dokumentsenter
E-post
98 22 05 27

Karianne Hammer Melby


Rektor Løken skole, representant for sektor Oppvekst og utdanning

• Skole og barnehagespørsmål

E-post
98 44 39 47

Linda Mari Krogsvold Aasnes 

Digitaliseringsansvarlig sektor Helse og Livsmestring

• Veiledning og coaching i prosesser
• Endringsmetodikk
• Atferdsøkonomi og nudging
• BLT- fra ide til løsning og test

E-post

94 47 42 75

Jan Ivar Jenssen

Representant sektor Samfunnsfunksjoner og næring

•Samfunnsfunksjoner og næring 

E-post

48 89 54 80

Eirik Udnæs Hoel

Representant sektor Kultur og medvirkning

• Kultur og medvirkning

E-post

63 85 27 89

Sist endret: 30.09.2021