PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innovasjon

Hvorfor skal vi drive med innovasjon?

Innovasjon er nødvendig i Aurskog- Høland kommune. Vi må løse komplekse utfordringer, som eldrebølgen, klima- og miljøkrisen og ungt utenforskap med få kroner. 2020 viste oss at uforutsette ting kan komme vår vei.

Disse utfordringene kan dessverre ikke løses på kort tid med enkle tiltak. Derfor jobber vi systematisk og kontinuerlig med innovasjon. Les mer om hvordan på denne siden.

Definisjon

Innovasjon i offentlig sektor kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. At innovasjonen er ny, betyr at den er ny for den aktuelle virksomheten, den kan likevel være kjent for og iverksatt i andre virksomheter.

Slik skaper vi et godt innovasjonsklima

Kultur

Vi jobber for en kultur hvor relevante aktører involveres. Dette kan være medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og næringsliv. Vi har tillitt til hverandre, setter av tid til endringsarbeid og heier frem de som har en god idé.

Ledelse

Lederne er den viktigste pådriveren for at innovasjon blir satt i gang. Det er viktig at lederne jobber strategisk og systematisk med innovasjon, kultur, endring og kompetanse. Våre lederprinsipper er nært knyttet til kjennetegn ved kultur for innovasjon

Kompetanse

Vi jobber for å tilpasse metodikk for Aurskog-Høland samt tilby kompetanseheving og veiledning om innovasjon. Målet er at ansatte og innbyggere kan få ta del i å skape og benytte seg av bedre tjenester.

Lederprinsipper og kultur for innovasjon.JPG

BLT prosessen

Behov løsning test.JPG

Innovasjonsprosessen vi benytter i Aurskog-Høland kommune er BLT-prosessen. Den består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen.

Verdens enkleste innovasjonsverktøy?

Innovasjonsprosessen består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen. Vi kaller dette en BLT-prosess. Prosessen gjentas til løsningen virkelig fungerer godt.

Når man har god innsikt i behovet, og én idé til løsning, er det viktig å teste idéen før man bruker masse tid og penger på å kjøpe, implementere, lære opp og prøve ut.

En slik test kan være et spørsmål, en samtale, en tegning, en modell eller en praktisk test med f.eks. en bruker. En første test kan være så liten som å spørre en bruker om de tror løsningen er en god idé.

symbol_blt-b283532ca0d49e0f1e5540caa6f162c2.png

(kilde: KS)

Sist endret: 03.06.2021