PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre vannverk

Aurskog-Høland kommune har to vannverk som forsyner ca 14 000 innbyggere. Omkring 500 av disse innbyggerne er abonnenter av Syltomtjern vannverk på Setskog. De resterende abonnentene er tilknyttet Store Langsjø vannverk.

Store Langsjø vannverk

Store Langsjø vannverk er planlagt for en vannproduksjon på 2 200 m³/døgn og en maksimalproduksjon på 7 000 m³/døgn.

Vannverket har gode hygieniske sikkerhetsbarrierer i en kombinasjon av følgende forhold:

 • Et godt sikret nedbørfelt uten påvirkning fra kloakk og inntak på 20 meters dyp
 • Kjemisk felling med filtrering i marmorfilter fjerner partikler og reduserer fargen i vannet
 • Desinfeksjon med UV som fjerner helseskadelige parasitter, bakterier og virus
 • Reservekloreringsmuligheter
 • Vannet behandles med CO2-tilsetning og marmorfiltrering for å redusere vannets aggressivitet som kunne tæret på rør av metall og sement
 • Vannet er friskt, godt og kjølig og uten fremtredende farge  
Store Langsjø nedbørsfelt

Store Langsjø Nedbørsfelt

Vannene og områdene rundt kilden er underlagt restriksjoner for å trygge vannkvaliteten. Når man ferdes i nedbørsfelt til drikkevannskilden bes det om at man tar hensyn til følgende:

 • Tømming av avfall er forbudt
 • Båtferdsel er forbudt
 • Camping forbudt

Ved uhell/utslipp eller annen informasjon bes det om at man kontakter beredskapstelefon for vann og avløp: 92 89 51 54

Syltomtjern vannverk

Syltomtjern vannverk på Setskog ble overtatt av kommunen i 2001. Det forsyner ca. 490 mennesker.

Råvannet hentes fra 7 dypvannsbrønner og desinfiseres med UV som fjerner helseskadelige parasitter, bakterier og virus.

Normal produksjon ligger på 100 - 110 m³/døgn i vinterhalvåret, mens det på sommeren i lange tørrværsperioder kan komme opp i 180 m³/døgn.

Syltomtjern nedbørsfelt  

Nedslagsfelt Syltomtjern.png

Vannene og områdene rundt kilden er underlagt restriksjoner for å trygge vannkvaliteten. Når man ferdes i nedbørsfelt til drikkevannskilden bes det om at man tar hensyn til følgende:

 • Tømming av avfall er forbudt
 • Camping forbudt

Ved uhell/utslipp eller annen informasjon bes det om at man kontakter beredskapstelefon for vann og avløp: 92 89 51 54

                      

Kontakt:

Kommunens Servicekontor (spør etter kommunalteknisk drift):

E-post: postmottak@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

Besøksadresse: Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen   

Sist endret: 20.10.2022