PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rengjøring av nettet

Det gjennomføres jevnlig planlagte spyling/rengjøring av det kommunale ledningsnettet.

Vannspylingen gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i kommunen. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann.

Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte, er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.

Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi dårligere bruksmessig vannkvalitet, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk.

Du blir varslet

Dersom du bor i et område som skal rengjøres vil du som hovedregel bli varslet i forkant via kommunens telefonvarslingssystem samt kommunens hjemmeside og facebookprofil.

Vannet ditt kan påvirkes

Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår og noen abonnenter som ligger høyt i terrenget kan bli helt uten vann. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet.

Etter at spyling er avsluttet er det tilrådelig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.

Planlagt spyling

Planlagt spyling for 2023 er gjennomført. Nærmere beskjed om planlagt spyling for 2024 vil komme iløpet av våren. Berørte abonnenter blir varslet i forkant. 

Spylingen kan medføre farge på vannet og noe varierende vanntrykk.

Trykkvariasjoner og misfarget vann kan også forekomme i andre forsyningssoner enn den det spyles i.

Det vil bli sendt ut servicevarsling.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med:

Vakttelefon for vann og avløp

Telefon: 928 95 154

Gode råd
  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.

 

                         

Kontakt

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I kontortiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen 

Sist endret: 15.07.2023