PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varsling ved feil og avbrudd

Vannbehandlingsanleggene skal forsyne deg med tilstrekkelig mengde drikkevann hele døgnet.

Det kan oppstå situasjoner med korte avbrudd og endring i trykkforhold, blant annet som følge av vannlekkasjer eller spyling av vannledningsnettet.

Du får varsel på telefonen

Ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, anbefalt koking av vann eller andre situasjoner som påvirker vannleveringen, vil du får en SMS eller telefon. Dersom du bare har fasttelefon, får du en automatisert talemelding.

Hvordan virker det?

Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil tre ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en kombinasjon av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra teleoperatører og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen og mottar dermed ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring på Innlogging (everbridge.eu)

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter.

Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på 

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert på 

Sårbare abonnenter

Vi tar spesielle hensyn til abonnenter med spesielle behov for varsling ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde.

Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å ta kontakt med kommunalteknisk drift for å bli registrert. Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • Alders og sykehjem
  • Frisører
  • Hoteller
  • Leger/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renserier/vaskerier
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus 
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du ta kontakt med kommunalteknisk drift for å få registrert deg.  

 

Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting med mer: 

Servicevarsling

 

Kontakt

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen  

 

Sist endret: 02.02.2022