PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Driftsmeldinger

Her finner du driftsmeldinger som gjelder i vår kommune.

 

Vanningsrestriksjoner

Fra 30.06.21 ble det satt inn restriskjoner for bruk av vann fra Store Langsjø vannverk. Denne restriksjonen er nå opphevet fom 10.08.21. Du kan lese mer om hagevanningsrestriksjoner her.

Vanningsforbud

Fra 02.07.21 er det satt inn hagevaningsforbud på Syltomtjern vannverk. Det betyr at det kun er lov å vanne fra kanne eller bøtte. Du kan lese mer om hagevanningsrestriksjoner her.

Oppdatering 16.07.21:
Vi ser at forbruket har gått noe ned, men ikke nok til at brønnene får den hviletiden de trenger. Det er derfor nødvendig å opprettholde vanningsforbudet en periode til. 

Sist endret: 14.10.2021