PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Driftsmeldinger

Aursmoen 11.05-2022: Vannet i dette området må stenges grunnet omkobling, på kvelden onsdag 11. mai fra kl. 2030 til 2330. I denne perioden, bør man stenge innvendig stoppekran, for å redusere problemer med luft og brunt vann. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning. Når vannet er tilbake, bør det tappes vann fra første tappested etter hovedkran, inntil vannet er klart og uten luft. Berørte abonnenter skal ha fått varsel.

Angående vannledningsbrudd ved Klapput

18.02.22: Angående vannledningsbrudd ved Klapput vil ikke ledningen utbedres, men fornyes da dette er planen. Alle berørte har vann, men noen har lavere trykk på grunn av vannforsyning fra lavereliggende høydebasseng. Det arbeides med å fornye ledningen, men det kan ta 1-2 måneder før ny ledning er i drift.

Vanningsrestriksjoner

Oppdatering 28.04.2022:

Det innføres vanningsrestriksjoner for Syltomtjern vannverk. Du kan lese mer om vanningsrestriksjoner her.

 

Sist endret: 16.05.2022