PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statlige og fylkeskommunale planer

Her finner du regionale planer for Akershus:

Regionale planer

Vikens midlertidige plan- og styringssystem skal være gjeldende for Viken fylkeskommune fram til en ny regional planstrategi er vedtatt:

Midlertidig plan- og styringssystem

Mulighetsstudie for ny Glommakryssing

Siste nytt fra Statens vegvesen vedrørende ny glommakryssing:

Statens vegvesen

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2016-2030 (vedtatt desember 2015)

 

Trygging av skoleveger i Akershus

Sist endret: 18.12.2023