PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid - søknad om endring av områderegulering for Festningsåsen 4

På vegne av Aria Eiendom AS varsles det at det vil bli innsendt søknad om forslag til endring av gjeldende regulering for Festningsåsen 4 iht. plan- og bygningslovens § 12-14. Endringen gjelder traseen for gang- og sykkelveien SGS2 med tilhørende bro over Lierelva.

Tildelt planID er 322620240004. 

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til: Archimatika Norge AS ved firmapost@archimatika.no. Spørsmål kan rettes til Kristian Ødegaard på tel 91111909 eller på angitt e-post adresse.

Frist for merknader er 12. juli 2024.

 

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Planavgrensning

Varsel om oppstart av planarbeid for BUF Lierfoss

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid på Statsbyggs eiendom på Lierfoss, gnr/bnr 171/40, 171/76, 171/19 og 238/11. Eiendommen leies i dag av Bufetat region øst, og brukes som omsorgsinstitusjon for statlig barnevern (Lierfoss ungdoms- og familiesenter). Reguleringsplanen skal legge til rette for at Statsbygg kan gjennomføre byggetiltak på eiendommen, herunder riving og nybygg.

Tildelt planID er 322620240002. Planarbeidet utføres av Henning Larsen på vegne av Statsbygg.

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: Henning Larsen v/Heidi Jensseter

E-post: heidi.jensseter@henninglarsen.com | Kongens gate 11, 0153 OSLO

 

Frist for merknader er 6. mai 2024

 

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Planinitiativ

Sist endret: 13.06.2024