PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid for Adkomstløsning Bliksrudåsen boligfelt

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjøres varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Adkomstløsning tilknyttet Bliksrudåsen boligområde i Aurskog-Høland kommune.

Bliksrudåsen boligområde (17.09.18) er en tidligere vedtatt reguleringsplan som legger til rette for etablering av et nytt boligfelt med adkomst fra Kompveien/Liermosen. I tidligere planprosess tilknyttet detaljreguleringen av boligfeltet, ble foreslått kryssløsning fra Kompveien til Bliksrudåsen boligområde tatt ut før endelig vedtak, da det ble ytret ønske om å se på øvrige alternativer til utforming. 

Tekniske planer for et T-kryss er nå blitt godkjent, og endelig løsning for adkomst til boligområdet fra Kompveien ønskes regulert av Tiltakshaver Bjørkelangen Tomteutvikling AS, som også er eier av Bliksrudåsen boligfelt. Plankonsulent er Hinnstein AS.

Fristen for å komme med innspill er satt til 06.10.2023.

Innspill kan sendes skriftlig til Hinnstein AS, på e-postadresse: stian@hinnstein.no, eller til postadresse: Normanns gate 3, 9405 HARSTAD.

 

Plandokumenter:

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Planavgrensning

Planområde med adresser

Teknisk tegning av adkomstløsning

Referat fra oppstartsmøte

 

Sist endret: 26.09.2023