PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viltpåkjørsel og ettersøk

Viltpåkjørsler varsles til politiet på tlf 02800.

Politiet vil kontakte de kommunale ettersøksmannskapene som vil undersøke om viltet er skadet eller ta seg av dødt vilt.

Du kan også ringe direkte til en av ettersøksmannskapene som bor i nærheten (last ned listen):

Når ulykken er ute

Telefonliste ved varsling av viltpåkjørsler.

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Politiet kontakter det kommunale ettersøksmannskapet.
  • Merk påkjørselsstedet – dette for å kunne spore skadede dyr. 
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

viltbånd.jpg

Hent deg gjerne slikt viltbånd til å ha i bilen dersom ulykken er ute. Fest båndet for å markere påkjørselsstedet dersom dyret forlot veien.

Du kan hente viltbåndene på følgende steder i Aurskog-Høland;

  • YX Bjørkelangen
  • YX Aurskog
  • Esso på Løken
  • Bjørkelangen rådhus

Sist endret: 30.09.2022