PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viltpåkjørsel og ettersøk

Viltpåkjørsler varsles til politiet på tlf 02800.

Politiet vil kontakte de kommunale ettersøksmannskapene som vil undersøke om viltet er skadet eller ta seg av dødt vilt.

Du kan også ringe direkte til en av ettersøksmannskapene som bor i nærheten (last ned listen):

Varsling viltpåkjørsler.png

Når ulykken er ute

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen eller ring noen i det kommunale ettersøksmannskapet.
  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

Sist endret: 19.03.2020