PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Miljøstyringsystem

Miljøstyring er rett og slett "å ha styr på miljøarbeidet". Å ha styr på miljøarbeidet viser både at man tar ansvar og det er økonomisk lønnsomt. 

Aurskog-Høland kommune har ikke 3. parts sertifisering av miljøstyringssystemet, men har etablert og følger et eget internt styringssystem koplet til hovedsatsingsområdet Grønt først, kommunens planhierarki og bruk av Framsikt som styringsverktøy. 

De mest kjente 3. parts sertifiserings- og merkeordningene er Miljøfyrtårn (nasjonal ordning), EMAS (internasjonal ordning, Europa) og ISO 14001 (internasjonal ordning, verden).

 

Aurskog-Høland kommune sitt miljøstyringssystem

Styringssystemet tydeliggjør kommunens ansvar og roller, gjennom målsetninger, retningslinjer og handlingsplaner. Rapportering viser prestasjonene, slik at vi vet om man når målene og kan styre deretter. 

Målsetninger i klimaarbeidet fastsettes i kommunens klimaplan. Klimatiltak og oppfølging av disse fastsettes i kommunens økonomiplan, det være seg investeringer og driftstiltak. Statistikk (indikatorer) som viser status finnes både på samfunnsnivå (SSB/Miljødirektoratet), virksomhetsnivå (egen statistikk) og byggningsnivå (egen statistikk). 

 

Aurskog-Høland kommune tilbyr Miljøfyrtårn-sertifisering

  • vi oppmuntrer private virksomheter til å sertifisere seg som Miljøfyrtårn
  • vi har kompetanse til å sertifisere private virksomheter

Infobrosjyre om Miljøfyrtårn for private virksomheter (PDF)

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Sist endret: 27.09.2022