PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bever

Elever ved Naturbrukslinjen på Kjelle videregående skole har siden 2008 systematisk registrert beverhytter og annen aktivitet i hele kommunen.

Høsten 2011 ble feltarbeidet avsluttet. I første halvdel av 2012 er dataene sammenfattet.

Resultatet viser at det er registrert 44 aktive beverhytter.

I tillegg til registreringene som Kjelle videregående skole har gjort, har kommunen enkelte andre observasjoner.

Det er vanskelig å si noe sikkert om totalt antall bever i kommunen, men med bakgrunn i at vi vet antall aktive hytter kan vi estimere bestanden.

Rapporter fra forskningen og erfaringer tilsier at det gjennomsnittlig er fire bevere per aktive hytte.

Utbredelseskartet for bever i Aurskog-Høland kommune viser hvor spor etter bever er funnet, når observasjonene er gjort og hva som er observert.

Vi ønsker mer informasjon for å forbedre kartleggingen.

Ta gjerne kontakt med Aurskog-Høland kommune og kom med tips om hvor det finnes beverhytter og aktivitet.

Med bakgrunn i en stadig bedre oversikt over bestanden av bever, kan vi forvalte beveren på en bedre måte.

 

Last ned utbredelseskart for bever i Aurskog-Høland:

Beveregistreringer.png

 

Kontakt:

Ole-Christian Østreng

E-post: ole-christian.ostreng@ahk.no 

Tlf.: 63 85 27 41

Sist endret: 21.01.2020