PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allemannsretten

Mulighetene for friluftsliv i skogen, på fjellet, langs kysten og på vann og vassdrag er enestående i Norge.

Norsk natur har plass til alle, om alle viser tilstrekkelig hensyn.

Allemannsretten er et gratis fellesgode og et viktig grunnlag for et aktivt friluftsliv.

Retten baserer seg på den frie ferdselen. En ferdsel som foregår uten nevneverdig ulempe for andre.

Fri ferdselsrett i utmarksarealer i Norge innebærer at enhver kan ferdes fritt til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med varsomhet.

Dette har stor betydning for allmennhetens mulighet til friluftsliv, og skaper muligheter for mangesidig bruk av skog- og utmarksarealer.

 

Her kan du lese mer:

Friluftsloven

Sist endret: 31.10.2019