PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Populære turmål

Populære turmål i de ulike tettstedene og bygdene i kommunen. Turmålene er anbefalt av de lokale idretts- og turlagene i kommunen.

Populære turmål

skilt.JPG

Fagermåsan rundt (Setskog)

fagermåsan løype.jpg

Turen er foreslått av: Setskog Idrettsforening
Type tur Fottur og skitur (skiløyper ved nok snø)
Nivå Middels
Lengde og varighet Totalt ca. 4 km, 1 time rundtur
Slik kommer du deg til starten på turen

Kjør riksvei 170 fra Bjørkelangen mot Setskog ca. 8km, sving til venstre inn Sætraveien, kjør 1,5 km til Bådalen hvor du kan parkere. 

fagermåsan.jpg

 

Turbeskrivelse

Fra Bådalen krysser du elva, følg merkebånd, du er nå på stien for Fagermomåsan rundt, stien følger på østsiden en gammel ridesti som var i bruk tilbake på 1700 tallet, stien på vestsiden var ferdselveien til Setskog på slutten av 1800 tallet. Runden er på ca. 4 km og er godt tilrettelagt med klopper og skilting.

Vil du forlenge runden, kan du ta av på vestsiden mot Bråthen og Øgaard`n, der går stien videre på Tukunhøgda runden, ta en tur opp på Tukunhøgda hvor du får en fantastisk fin utsikt. Totalt blir Fagermåsan runden pluss Tukunhøgda runden ca. 10 km

Er turen merket? Ja sist i 2021.
Merknad Fagermåsan er et naturreservat, et unikt uberørt myrområde. Det representerer en høgmyr som er typisk for området.
Les mer om turen her; https://ut.no/turforslag/117424997/fagermo-masan-rundt

 

Sundsrudrunden fra Haukenestårnet (Rømskog)

sundsrudrunden.jpgHaukenestårnet.jpg

Turen er foreslått av: Rømskog Idrettslag
Type tur Rundtur, variert terreng, truger på vinter
Nivå Enkelt, familievennlig
Lengde og varighet Totalt 5,3 km, 1 time og 30 minutter
Slik kommer du deg til starten på turen Kjør til Rømskog. Ved ankomst Rømskog, følg skilting mot Rømskog Spa & Resort AS. Ta av fra hovedveien fv. 21 samme sted som til Rømskog Spa og Resort, der det også er skiltet mot Haukenestårnet. Etter ca. 70 m sving venstre. Følg veien gjennom et grustak (opp mot venstre). Ta så første til venstre, rett før toppen av en lang bakke. Kjør til rundkjøring og parker. Fra fv. 21 til parkeringen, er det 2,7 km. Det er skiltet på alle steder med veivalg opp til parkeringen.
Turbeskrivelse

Følg deretter merket sti fra parkeringsplassen til Haukenestårnet. Fra parkeringen og opp til Haukenestårnet, er det ca. 1 km å gå.

Ta til høyre inn på stien skiltet Sundsrudrunden og følg blåmerket sti. Stien følger du forbi Hornfisktjenn og fram til nordenden av Ertevannet. Herfra går stien videre opp til grusveien, tvers over denne og inn på «Karels vei» – en sti som fører deg oppover mot enden av parkeringen til Haukenestårnet. Ta til venstre her, hvor det er skiltet og merket mot tårnet.

Er turen merket? Ja. Vær oppmerksom på at det flere steder er skiltet til «Branntårnet» eller «Tårnet», det er da Haukenestårnet.
Merknad  
Les mer om turen her; https://ut.no/turforslag/1112155631/sundsrudrunden-fra-haukenestarnet

 

Mangen (skitur)

mangfjellet turlag skoløype.jpg

Turen er foreslått av: Mangenfjellet turlag
Type tur Skitur (skiløype, rundtur), variert skiterreng
Nivå Enkelt og middels, familievennlig
Lengde og varighet 14 km, kan gå kortere turer
Slik kommer du deg til starten på turen

Kjør FV 234 med skilting fra Lierfoss mot Søndre Mangen. Følg skilting til parkeringsplass ved Store Garsjøen. Denne ligger ca. 1,5 km fra turhytta Myrlia.

mangen skitur.jpg

mangen skitur2.jpg

Turbeskrivelse

Turen starter ved på parkeringsplass ved Store Garsjøens (ca. 1,5 km turhytta Myrlia). Følg stigningen opp mot Sakkusmosen i ca.2 km. Etter 2 km kommer du ut på Sakkusmosen – og Mangenfjellet. Her åpner terrenget seg og du går i flott «fjelllandskap» i deler av Storfelten Naturreservat (se nedenfor). Etter et par km i lett terreng kommer løypa inn på Sørskogveien (gammel kjerrevei som ble brukt i gamle dager) og du får en fin nedkjøring til Myrås (her var det skole i riktige gamledager). Derfra følger du løypa 1 km går utpå en skogsbilvei, her når toppen av Høgmosen hvor du er litt over halveis.

Herfra begir du deg videre i lett terreng mot Aurset. Etter hvert kommer du til en av turlages turhytter Myrlia – her har turlaget hatt tilhold siden 1999, først i den gamle skolestua, som i 2015 ble erstattet med ny og mer moderne turhytte. Fra Myrlia til p-plassen ved Garsjøen er det 1,5 km. og du er i mål.

Er turen merket? Ja
Merknad

Storfelten naturreservat er et våtmarksområde på Mangenskogen i Aurskog-Høland kommune som ble vernet i 1981 for å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv.[1] Storfelten er et større, representativt og urørt myrområde med flatmyrer og nedbørsmyrer. De nedbørspregete partier har delvis eksentrisk form med tuestrenger og langstrakte høljer. Innen området er flere myrtjern.

Storfelten har høy verdi som fuglebiotop. Underveis langs løypa har turlaget tilrettelagt for flere bålplasser – med benker og ved som man bare kan bruke. På turhytta Myrlia er det på søndager mulighet for servering og eller lage bål fra en vedhaug.

Les mer om turen her; http://www.mangenfjellet.no/?page_id=82
Damtjern (Momoen)

Damtjenn3.jpeg

Turen er foreslått av: Høland idretts- og ungdomslag (HIUL)
Type tur Fottur, ulikt terreng, bratt siste del
Nivå Enkel, bilvei helt inn ved behov
Lengde og varighet Ca. 4,5 km, 1 time
Slik kommer du deg til starten på turen

Kjør til Løken senter og videre på Fv169 (Hølandsveien) mot Momoen. Følg Hølandsveien til Halvorsen cafe og catering (Rariteten) og ta til venstre inn på Momoenveien og parker på parkeringa ved Momoen forsamlingshus. Gratis parkering.

parkering Damtjern.jpg

Turbeskrivelse Start fra parkeringa ved Momoen forsamlingshus (Momoenveien 3, 1960 Løken). Gå langs Hølandsveien mot Løken og ta til venstre inn på Thonsveien. Følg veien til du kommer til et kryss, her er det bomveg rett frem. Ta til venstre opp mot Damtjern, følg veien til du er fremme ved vannet.
Er turen merket? Ja, delvis
Merknad

Det er gapahuk med bålplass og benker og søppelkasser. Brygge og badeplass.

Bukkåsen/Åremåsahøgda (Bjørkelangen)
Turen er foreslått av: Mangenfjellet Turlag
Type tur Topptur
Nivå Middels, en del bratte partier
Lengde og varighet 6,5 km, 1,5 time
Slik kommer du deg til starten på turen Følg fylkesveien fra Bjørkelangen mot Setskog. Kjør opp til Eidsdammen som ligger på venstre side og ta av mot motorbanen. Parkeringsplassen ligger 20 meter fra hovedveien.
Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen tar du første sti inn til høyre ved motorparkskilt. Her står det et skilt med Bukkåsen 2,8 km. Stien er merket med rød farge på trær og begynner med en motbakke.   Følger stien videre på et platå under åsen på høyre side for deg. I første stidele tar du brått til høyre der det er merket Bukkåsen.

Rødmerket sti tar deg over en furuås. Etter åsen fortsetter det i blandingsskog. Stien vinkler så mot venstre og du går opp bakken til nytt skilt. Tar venstre sti på nytt ved Bukkåsenmerket. Du får en motbakke på 450 meter som leder deg opp til toppen.

Følg stien nedover til du passerer en grøft og kommer til en kort bratt bakke. Passer et hogstfelt og ankom til Litjenn. Gå videre over en liten bru og følg skogsbilvei videre. Følg denne 40 meter mot høyre og ta så brått mot venstre ved skilt. Her passerer du en stor furu og følger en bratt bakke.

Den første delen er bratt, men det flater ut mot selve toppunktet på 327 m.o.h. En trimkasse er plassert for registrering.

Bukkåsen-Åremåsahøgda.jpg

Er turen merket? Ja, merket med rød farge og skiltet.
Merknad Du kan følge stien videre mot Svarttjenn og videre til Eksismoa som ender opp på sti tilbake til parkeringsplassen.
Les mer om turen her https://ut.no/turforslag/118746/bukkasenrunden-bjrkelangen 

Sist endret: 05.09.2022