PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe og bruke plantevern- eller gnagermidler i yrkessammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis.

Autorisasjonsbevis plantevern

Ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler må også ha autorisasjonsbevis.

For å få autorisasjonsbevis, må du;

  • gjennomføre autorisasjonskurs
  • bestå eksamen.
  • være over 18 år
  • kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Les mer om hvilke yrkesgrupper som kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler hos Mattilsynet. Oppfyller du disse kravene gir du beskjed til landbrukskontoret så bestiller de autorisasjonsbevis.

Autorisasjonsbevis for bruk av gnagermidler

Forutsetningen for at man får et autorisasjonsbevis for bruk av gnagermidler er at man:

  • Har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og bestått eksamen
  • Eier eller leier en landbrukseiendom
  • Har gyldig plantevernautorisasjon  

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avling f. eks i åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etikett.

Oppfyller du forutsetningene for autorisasjon så gir du beskjed til landbrukskontoret, kontaktperson nedenfor, så bestiller de autorisasjonsbevis.

Kontaktperson

Landbrukskonsulent Ida Ødegaard Jenssen

E-post: ida.cecilie.odegaard.jenssen@ahk.no

Telefon: 45 72 08 75

Sist endret: 10.03.2023