PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjenking ved åpent og lukket arrangement

Skal du ha et arrangement med alkoholservering må det som hovedregel søkes om skjenkebevilling. Ønsker du å utvide eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning finner du mer informasjon her

Skjenkebevilling ved åpent eller lukket arrangement

Hovedregelen er at hvis du skal ha et arrangement med alkoholservering mot betaling må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Det finnes to ulike bevillinger for arrangement;

 • lukkede arrangement (ambulerende bevilling)
 • åpne arrangement (en enkelt anledning)
Åpne arrangement - en enkelt anledning
 • Åpent arrangement for alle (kan være en mer lukket gruppe også)
 • må ha styrer og stedfortreder som har fylt 20 år
 • Eksempel på åpent arrangement
  • festivaler
  • konserter
  • stand-up
  • fest på samfunnshuset
  • kundekveld
  • sammenkomst for idrettslaget eller bokklubben
Lukket arrangement - ambulerende skjenkebevilling
 • Ikke bestemt person eller sted 
 • Lukkede selskaper med
  • gjesteliste - spesielt inviterte
  • spesiell invitasjon med svarfrist
  • begrenset antall mennesker (ikke kun et beregnet antall)
 • Dannet lukket krets/sirkel av gjester som skal delta på arrangementet, et bestemt formål
  • f.eks. bryllup, konfirmasjon, jubileum
 • Ikke nok å skrive seg på liste eller kjøpe billetter
 • Ikke invitere hvem som helst
 • Eksempler på arrangement som ikke er lukket selskap
  • Vanlige medlemsmøter i en forening
  • Sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner o.l.
  • Studentfester, russearrangementer
  • Kundekvelder, mat- og vin-kurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer
  • Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den/de som inviterer

Husk å legge ved og forklare dette til søknaden

 • tegning/kart over skjenkeområdet/lokalet. Bilder er også i orden
 • beskrivelse av arrangementet - inkludert målgruppe, aldersgrense, vakthold
 • navn og fødselsnummer til styrer og stedfortreder
 • antall vakter
 • forklaring av skjenkeområdet - sperrer, gjerder, telt, osv.
  • passe på at gjester ikke tar med seg medbrakt
  • passe på at gjester ikke tar med seg utskjenket alkohol utenfor skjenkeområdet
 • skal det tas inngangspenger

selskap.jpg

Disse får ikke skjenkebevilling
 • skjenkebevilling i tilknytning til kulturarrangementer og andre arrangementer hvor barn og unge under 18 år er tilstede
 • skjenkebevilling i tilknytning til idrettsarrangementer hvor barn og unge under 18 år er tilstede.
Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkelt anledning kan gis til alle typer arrangementer ved et sted som allerede har skjenkebevilling.  Bevillingen kan utvides til å gjelde:

 • et tilleggslokale eller utendørs
 • utvidet åpnings- og skjenketid

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi disse opplysningene;

 • Hvis arrangementet skal være utendørs, må du sende inn en tegning, kart eller skisse over arrangementsområdet
 • grunneiers tillatelse til å benytte arealet
 • skal området inngjerdes
 • En utfyllende beskrivelse av arrangementet,
  • hva slags arrangement det dreier seg om (konsept)
  • hvor mange deltakere du forventer
  • opplysninger om vakthold under arrangementet

Søk om dette via epost; postmottak@ahk.no. Husk å legge ved tegning over området eller lokalet.

Hvor mye koster det?
 • For lukket selskap er prisen 420 kroner per arrangement (2023)
 • For åpent arrangement er prisen kr 370 per arrangement (2023)
 • Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Mengde omsatt alkohol ved åpne og lukkede arrangement må innrapportes. Det sendes ut informasjon om dette når det er aktuelt.

Er du i tvil om du må søke om bevilling eller ikke, ta kontakt her

enhetsleder Thomas Grønnerød

Epost: thomas.gronnerod@ahk.no

Tlf: 930 555 82

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement arrangement her

Søk om skjenkebevilling for lukket (ambulerende) arrangement her

Eventuelt gå inn her

Velg denne siden og gå videre via "Bevillinger" og videre enten;

 • "Skjenkebevilling - åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)" eller
 • "Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende)

Sist endret: 13.03.2024