PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

I Aurskog-Høland bor omtrent ti prosent av barna i husholdninger med vedvarende lav inntekt, og kun halvparten av ungdom i kommunen deltar i organiserte fritidsaktiviteter. 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Disse kan søke

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Tilskudd gis ikke til eksisterende aktivitet, medlemsavgifter, behandlingstiltak eller tiltak for enkeltpersoner.

Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om støtte til et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Fra 2021 kan man også søke om støtte til å prøve ut metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

Det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø, og fritidserklæringen er et sentralt dokument å se til.

Fritidserklæringen

Kommunen ønsker flere aktører på banen med tiltak for målgruppa, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke.

Søknadsskjema

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.

Bufdir

Søknadsfrist

Søknadsfrist for støtte i 2021 er 4. desember 2020. 

 

Kontakt

Kontaktperson for tilskuddsordningen i Aurskog-Høland kommune

Marianne Børke

telefon 63 85 26 16

E-post: marianne.borke@ahk.no

Sist endret: 17.11.2020