PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norsk og samfunnskunnskap

Alle innvandrere kan søke om norskkurs ved Voksenopplæring og integrering i Aurskog-Høland Kommune. Mange får kursene gratis, men noen må betale.

Norskkurs nivå B2 oppstart 26. Februar 2024  

Vi starter nytt norskkurs for personer som er på B1 nivå og som ønsker å oppnå nivå B2. Kurset vil gå mandag, onsdag og fredag på dagtid i perioden uke 9-2024 til og med uke 16-2024.  For betalingsdeltakere koster det kroner 83 pr. Time og kurset har 16 timer pr. Uke.  Du må betale for alle timer, men du kan si opp plassen din skriftlig med syv dagers varsel.  Ta kontakt på voi@ahk.no eller på telefon 47787081 

Disse får opplæringen gratis

Personer i aldersgruppen 16-55 år, som har rett og plikt til opplæring

 • Personer med asylstatus (flyktninger)
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med gruppene over
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske statsborgere
 • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse.

 

Personer i aldersgruppen 55-67 år, som har rett til opplæring

 • Personer med asylstatus (flyktninger)
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med gruppene over
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske statsborgere
 • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse. 
Disse må betale for opplæringen

Personer som har plikt, men ikke rett til opplæring

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS ("EU")-området
 • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening

Personer som ikke har rett og plikt til opplæring

Dette ifølge Introduksjonsloven.

Følgende personer har altså ikke rett og plikt til opplæring

 • Studenter
 • Au pair og andre med midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for varig opphold
 • Norske og nordiske borgere
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Prisen per norsktime er kr 83,-

Norskundervisning

 Hvilke rettigheter og plikter du har til norskundervisning er avhengig av type oppholdstillatelse som er gitt av utlendingsmyndighetene.

For informasjon rundt hvilke rettigheter og plikter du har, trykk her.

Er du arbeidsinnvandrer kan du lese om dine muligheter for norskundervisning her

 

Å lære seg norsk språk er svært viktig uavhengig av hva slags situasjon du ser for deg i framtida i Norge. Rett og plikt til norskundervisning er gitt i lov om introduksjonsordning for personer bosatt før 31.12.2020 og ny integreringslov av 01.01.2021 for nyankomne innvandrere bosatt etter 01.01.2021.

 

Noen må betale for å gå på norskkurs og noen har rett til gratis norskkurs. Dette avhenger av rettigheter. Betalingsavtale inngås med de som ikke har rett til gratis opplæring. Kr 83 pr. time. Kurs betales pr. måned og skolens ferie- og fridager trekkes fra i beregningen.

Trenger du mer opplæring (behovsprøvet norsk)?

Dette er ikke en rettighet, men skolen vurderer søkerens behov for mer opplæring opp mot søkerens individuelle plan og mål for opplæringen. Dette kalles behovsprøvet opplæring.

Behovsprøvet opplæring stopper når søkeren består norskprøve B1 muntlig og skriftlig, eller når søker har tatt 3000 timer toalt. 

Fritak fra norskopplæring

Personer som kan dokumentere at de har tilstrekkelige norskkunnskaper kan søke fritak for norskopplæring.

Søknad om fritak fra plikt.pdf

Ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap er et vedtak om fritak likeverdig med dokumentasjon på gjennomført 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap.

Gyldig dokumentasjon kan være:

 • Bestått norskprøve A2 eller B1 muntlig og skriftlig
 • Bestått Bergenstesten 450 poeng eller mer
 • Fullført grunnskole med faget norsk
 • Vitnemål fra videregående skole med standpunktskarakter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Dokumentasjon på 30 studiepoeng i faget norsk i fra høgskole eller universitet
 • Dokumentasjon fra lege på helseproblem som gjør at du ikke kan gjennomføre norskopplæring
Søknader om norsk
Permisjon fra norskundervisning

Hvis du trenger permisjon fra norskundervisninger kan du benytte denne søknaden

Samfunnskunnskap

Hvordan samfunnet er bygd opp, hvilke verdier vi har i Norge, hvilke muligheter finnes i det norske samfunnet og lokalt i området der du bor? Det er viktige spørsmål og har betydning for tilhørighet og tilknytning til Norge og lokalsamfunnet.

 

Her finner du pensum til faget "50 timer samfunnskunnskap"

Her finner du eksempeloppgaver i samfunnskunnskap

  Det finnes mange steder på nett som gir gratis norskundervisining. Vi har valgt ut noen 

Lag din egen gloseliste på Glosetyggeren

Test/ vurdering av grunnleggende ferdigheter: Kompetansenorge har utviklet et verktøy for grunnleggende ferdigheter innen lese, skrive, regne og data. Verktøyet er gratis.

 

Kontakt

Oppsøk voksenopplæringen/VOI en tirsdag kl. 14 – 15:30 for info om norsk- og samfunnskunnskap.

 

 

Sist endret: 19.04.2024