PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer hverdagen som før.

Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hva innebærer tjenesten

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset tilbud, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø.

Dine mål vil stå sentralt. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Hvorfor

For å imøtekomme morgendagens krav til helsetjenester er det nødvendig å ta i bruk nye arbeidsmåter. Hverdagsrehabilitering er en slik ny arbeidsmåte.

Målet er at du skal mestre daglige gjøremål og det du opplever som viktig i ditt liv.

Et annet viktig mål er å forhindre at du får et varig helse- og omsorgsbehov.

For hvem

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste for voksne (18+) som bor i eget hjem. 

Dersom du søker om helse- og omsorgstjenester vil det bli vurdert om du kan ha nytte av tilbudet. 

Hva koster det

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Krav til deg som søker

Ønsker du å gjenvinne eller gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, kan du ha utbytte av hverdagsrehabilitering.

Hva får du

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener.

Teamet vil, sammen med deg, kartlegge de utfordringene du har i hverdagen.

Det blir laget en plan basert på dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode på opp til 16 uker.

Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen og kunne delta sosialt.

Hva skjer videre

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret som behandler søknaden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: tildelingskontor@ahk.no.

Åpningstid mandag til fredag kl 09.00-15.00.

Adresse:

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Hvordan søker du

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Kontakt

Kontakt oss gjerne om du har flere spørsmål. E-post: hverdagsrehabiliteringsteam@ahk.no

Sist endret: 07.12.2020