PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og har følgende ansvarsområder:   

  • Gi råd til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, eksempelvis vannforsyning, renovasjon, skoler og barnehager.
  • Gi råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.
  • Bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at tjenestene er forsvarlige.
  • Har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelse av disse. 
  • Kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.
  • Skal ivareta kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.
  • Miljørettet helsevern.

 

Kommuneoverlegen i vår kommune 

  • Kommuneoverlege: Margrethe Ødegaard
  • Smittevernoverlege: Lasse Christensen 
  • Kontaktinformasjon: 63 85 25 00

 

Sist endret: 02.05.2021