PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ernæring og kosthold

Vår klinisk ernæringsfysiolog har ansvar for forebyggende og systematisk ernæringsarbeid overfor eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Ernæringsfysiologens oppgaver:

  • Undervise, veilede og hjelpe de ansatte i kommunen.
  • Gjennomføre tiltak som øker kompetansen (blant annet kartlegging og oppfølging av brukere/pasienters ernæringsstatus, kommunens mattilbud med mer).
  • Utarbeide nye, og endre og utvikle eksisterende rutiner for ernæringsarbeidet i kommunen.
  • Lede kommunens nettverk innen ernæring.
  • Delta i nettverksmøter med andre kommuner og Ahus.
  • Foreta internkontroller og kvalitetssikring av ernæringsarbeidet i kommunen.
  • Undervise og holde foredrag om ernæring for ulike grupper i befolkningen.

Kontakt:

Nivethan Panchalingam

E-post: nivethan.panchalingam@ahk.no

Telefon: 926 41 240

Sist endret: 10.03.2020