PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rømskog skole

Rømskog skole, bygd i1958, er en fådelt 1-7 skole (klasser med flere årstrinn sammen) med trådløst bredbåndsnett og 1:1 iPad for alle elever siden august 2015.

Ved skolestart skoleåret 2020/2021 hadde Rømskog skole 57 elever. Elevene fortsetter på ungdomstrinnet ved Bjørkelangen skole. Skoledagen er fra 08.00 til 13.25 alle skoledager for alle trinn.

Kontakt oss

Lærerværelset

Telefon 98 26 76 36

Rektor

Rune Jørgensen

Telefon 98 26 76 40

- Privat telefon 92 44 79 86 utenom kontortid

e-post: rune.jorgensen@ahk.no 

Sekretær

Telefon 93 97 39 64

e-post: annemieke.van.middelaar@ahk.no

SFO

Telefon 98 26 76 41

 

Skolerute 2020/2021

Skolerute 2019/2020:

IST SKOLE

IST SFO

                                       Bjorkelangen_skole_2.jpg

Skoledagens inndeling og plan

Skoledagen er fra 08.00 til 13.25 alle skoledager for alle trinn.

Informasjon om skolen

SFO: Skolefritidsordningen tok etter nyttår 2006 i bruk det nye SFO-huset som er bygget i tilknytning til barnehagen. Etter flere år i upraktiske lokaler, har SFO-elevene nå et moderne lokale i tre etasjer. Det er god plass, så her er ingen venteliste! I informasjonsheftet om skolefritidsordningen lenger ned, finner du mer informasjon om Rømskog SFO.

Skolemelk: Skolemelk og andre produkter bestilles av foresatte på www.skolelyst.no.

 

Profil, mål og verdier

Felles prinsipper for læring på Rømskog skole

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Les mer om vår handlingsplan mot mobbing her.

Skolens ordensreglement

Ordensregler

Råd og utvalg

Leder i FAU ved Rømskog skole er Linn Berner, Astrid Bolstad er nestleder.

Diverse foreldreskriv

Ansatte og vikarer ved Rømskog skole

Informasjonshefte om Rømskog skole 2019-2020

Informasjonsskriv ved hodelus blant elever 

Søknad om permisjon fra skolen

 

Forfatter: Rune Jørgensen

Sist endret: 10.11.2020