PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skoleskyss (kjøring til og fra skolen)

Skoleskyss er daglig kjøring av elevene mellom hjem og skole til faste tider. Transport til og fra SFO inngår ikke i den frie skoleskyssen.

Elever i 2.-10. årstrinn, som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis transport. For elever i 1. årstrinn er grensen to kilometer. Elever som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, kan også har rett til gratis transport, selv om de ikke bor langt unna.

Transporten ordnes og avtales på den enkelte skole.

Det er Opplæringslova som regulerer retten til skoleskyss, både for grunn– og videregående skoleelever. I tillegg har Akershus fylkeskommune vedtatt egne retningslinjer for skoletransport. Dette er retningslinjer som gir rettigheter utover de nasjonale reglene. 

Retningslinjer vedrørende skoleskyss for grunnskolen:

 

Du kan lese mer om skoleskyss her: 

Skoleskyss

Sist endret: 25.02.2020