PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolefaglig forvaltning

Rådgiverne i fagstaben har oppgaver innenfor skoleutvikling, IT og forvaltning.

Oppgaver

Rådgiverne i fagstaben jobber blant annet med følgende saker:

  • Klager på enkeltvedtak fattet på skolene. Dette gjelder for eksempel spesialundervisning, skoleskyss, skoleplassering, 9a3-vedtak med mer.
  • Saker knyttet til grunnskoleområdet før, under og etter politisk behandling.

Ansvarsområder

Rådgiverne har følgende ansvarsområder:

  • Skoleeiers (kommunens) administrative instans overfor skoler, hjem, andre kommuner og ulike forvaltningsnivåer
  • Gir pedagogisk og administrativ rådgivning, veiledning og tilrettelegging overfor skoleledere og lærere etter behov
  • Administrerer og følger opp skolefaglige mål og tiltak på kommunalt nivå.

Sist endret: 31.08.2020