PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppfølging ved fravær

Skolene i Aurskog-Høland har en klar rutine for oppfølging av fravær. Denne ligger inn under tverrfaglig arbeid da den også involverer andre instanser i kommunen.

Skolefravær er alltid skolens ansvar å følge opp og foreldre skal involveres fra første bekymring rundt fravær i tråd med Aurskog-Høland modellen:

Definisjoner av fravær

Gyldig fravær

I hovedtrekk er gyldig fravær det som kan dokumenteres.

Ugyldig fravær

Et hvert fravær regnes som ugyldig inntil skolen har fått beskjed av foresatte om årsaken til fraværet og skolen har definert årsaken til fraværet som gyldig.

Alvorlig skolefravær
 • Ugyldig fravær fra en enkelttime
 • Fravær i mer enn tre dager på en måned
 • Høyt gyldig fravær (10 dager i halvåret)
 • Tre ganger forsentkomming på en måned
 • Møter opp på skolen, men forlater den igjen

 

Tiltak

Dagsjekken

Alle lærere registrerer dager og timer i Lærerweb eller klassedagbok. Faglærere skal også føre fravær.

Oppfølging:

 • Ugyldig fravær, eller mistanke om dette, meldes til hjemmet av kontaktlærer samme dag
 • Tre dagers fravær uten mer kontakt med skolen - kontaktlærer ringer hjem
 • Skoleledelse kontaktes hvis det er bekymring rundt fraværet
Ukesjekken

Kontaktlærer summerer fravær en gang i uken.

Oppfølging:

 • Ugyldig fravær, eller mistanke om dette, meldes umiddelbart til hjemmet av kontaktlærer
 • Tredagers fravær uten kontakt med skolen - kontaktlærer ringer hjem
 • Skoleledelse kontaktes hvis det er bekymring rundt fraværet
Periodesjekken

Siste uke i hver periode (rundt seks uker) – kontaktlærer vurderer alt fravær i perioden

Oppfølging:

 • Mer enn 10% fravær meldes til rådgiver/inspektør ved hver periode-sjekk, med kjente faktorer for fraværet. Dette skal gjøres ved alvorlig fravær.
 • Ved bekymring rundt fraværet drøftes dette i aktuelle møter med ledelsen. Rektor / inspektør, rådgivere, helsesøster og PPT deltar etter behov. Foresatte skal være informert og ha samtykket til dette. Tiltak iverksettes ut fra situasjon.

Sist endret: 03.03.2020