PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fysioterapi for barn og unge

Dette er et tilbud der fysioterapeuten blant annet undersøker, vurderer og behandler barn og unge ved usikkerhet rundt bevegelsesutvikling.

Fysioterapeuten arbeider også med veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse og deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov. Kommunal fysioterapi for barn og unge er lokalisert på helsestasjonen i Helsehusets andre etasje.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å komme til fysioterapeuten. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Fysioterapeuten arbeider på flere arenaer
  • Barnehager
  • Skoler
  • På helsestasjonen
  • Hjemme hos brukeren
Arbeidsoppgaver
  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
  • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov, herunder arbeid med individuelle planer.
Fysikalsk institutt

Fysioterapeut med kommunal driftsavtale som behandler barn finner du på

NOVA klinikken v/Renate Meijer, Nordre Bliksrudvei 10, 1940 Bjørkelangen. Telefon: 74 99 91 99

Det er ikke egenandeler på behandling av barn opp til 16 år hos kommunale fysioterapeuter eller privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Enkelte andre fysioterapeuter tar også imot henvendelser på barn.

 

Kontakt:

Fysioterapeut for barn og unge

Sofie Enger kan nås på telefonnummer 48 99 78 63.

Monika Hagren kan nås på telefonnummer 48 88 95 04. 

Aurskog-Høland helsestasjon

Helsehuset, 2 etasje

Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

 

Sist endret: 09.04.2024