PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om barnevernet for barn og unge

Som barn skal du ha det godt hjemme. Du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glade i deg.

Barnevernet kan hjelpe barn og deres familier som har det vanskelig. Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal.

Du kan kontakte barnevernstjenesten ved å:

  • Ringe eller sende en melding til 90 12 48 62 (dagtid)
  • Ringe, sende sms eller chatte med 116 111 (kveld, natt, helg)
  • Be en voksen hjelpe deg, som for eksempel læreren eller treneren din, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på.

Voksne kan også ta kontakt med oss for å be om hjelp, eller si i fra dersom de tenker at et barn trenger hjelp til å få det bedre.

Vi pleier å snakke først med mammaer og pappaer. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Ofte ønsker også de voksne i familien hjelp for at dere skal få det bedre.
Du og familien din kan for eksempel få:

  • En person som kommer hjem og gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
  • Noen å snakke med.
  • Ulike tiltak som kan gjøre at fritiden din blir bedre.
  • Hjelp til å finne andre i familie/nettverk som kan hjelpe deg og din familie.
  • Det er ikke alltid barnevernet som kan hjelpe deg og familien din best. Da kan vi snakke med andre som kan hjelpe på en bedre måte.

Hvis det er for vanskelig å bo hjemme

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Vi vil alltid høre på dine meninger, men noen ganger kan vi ikke gjøre akkurat som du ønsker.

Du kan klage på det barnevernet bestemmer

Er du over 15 år har du lik rett som mamma og pappa til å klage på det vi bestemmer. Da kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen. Hvis vi ikke forandrer mening, skal vi noen ganger sende den til et sted (Statsforvalteren i Oslo og Viken) som sjekker om barnevernet gjør det de skal. Statsforvalteren må bestemme seg for om de er enige eller uenige med deg og/eller foreldrene dine.

Sist endret: 18.04.2024