PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som ivaretar den daglige omsorgen for et barn som for en kortere eller lengre periode ikke kan bo hos foreldrene sine.

Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten.

Barnevernet har ansvaret for å følge opp barnet og fosterhjemmet og sørge for nødvendige støttetiltak.

Fosterforeldrene samarbeider med barneverntjenesten om barnets behov og barnets fremtid.

Saksgang

Det er Forsterhjemtjenesten i Akerhus som rekrutterer fosterhjem i Aurskog-Høland.

Når barneverntjenesten skal plassere et barn i fosterhjem tar vi kontakt med fosterhjemtjenesten og får en oversikt over aktuelle fosterhjem.

Hvordan søker jeg?

Ved henvendelse til fosterhjemtjenesten i Akershus får du søknadskjema.

Godgjørelse

Fosterhjem mottar godtgjøring etter KS-satser.  

Slik blir du fosterhjem

Sist endret: 03.03.2020