PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevernvakten - 64 99 32 70

Barnevernvakten har akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Når bør du ta kontakt med barnevernvakten?

Du bør ta kontakt nå du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte
Kontakt oss på dagtid

Mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15. 30

Telefon: 90 12 48 62 

Kveld, natt eller helg

Kontakt Barnevernvakten ved Romerike Politidistrikt i Lillestrøm, som er døgnåpen:

Telefon: 64 99 32 70   

Barnevernvakten

Du kan også kontakte "Alarmtelefonen for barn og unge":

  • Gratis telefon: 116 111
  • Send sms: 417 16 111
  • Send e-post: alarm@116111.no

Alarmtelefonen

Fra utlandet

Ring +47 95 41 17 55. Det er ikke gratis, men vi kan ringe tilbake.

Meldeskjema/bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn, skal du alltid melde fra. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig.

Her finner du skjemaer du kan bruke når du melder din bekymring:

 

Sist endret: 07.07.2023