PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva koster det?

Betaling for barnehageplass bestemmes av "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og gjelder både kommunale og private barnehager. I tillegg vil vedtektene til den enkelte barnehage inneholde mer informasjon om foreldrebetaling i barnehagen.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Makprisen bestemmes av Stortinget og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Fra og med 1. januar 2024 gjelder disse satsene i kommunale barnehager:

5 dager per uke: 3 000 kroner per måned
4 dager per uke: 2 400 kroner per måned
3 dager per uke: 1 800 kroner per måned

Fra og med 1. august 2024 gjelder disse satsene i kommunale barnehager: 

5 dager per uke: 2 000 kroner per måned
4 dager per uke: 1 600 kroner per måned
3 dager per uke: 1 200 kroner per måned


Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. 

  • 5 dager per uke: 416 kroner per måned
  • 4 dager per uke: 333 kroner per måned
  • 3 dager per uke: 250 kroner per måned

Private barnehager kan ha andre priser.

Betaling

Faktura for oppholdsbetaling og kost i kommunale barnehager sendes ut etterskuddsvis i slutten av måneden med forfall den 20. i måneden etter.

Hvis betaling mangler vil barnehageplassen bli sagt opp.

Det betales ikke for opphold og kost i juli. Det vil derfor ikke sendes ut faktura med forfall i august.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage, skal du ha reduksjon i betalingen. Du får 30 prosent rabatt for barn nummer to. Fra august 2023 er barnehageplassen gratis for barn nummer tre og flere. 

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

Redusert foreldrebetaling 

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent for en barnehageplass. 

Foreldrebetalingen blir beregnet ut fra den samlede skattepliktige inntekten i husholdningen. Hvis samlet inntekt er mindre enn 550 000 kroner brutto kan du/dere søke om redusert foreldrebetaling. 

Fra 1. august 2024 er denne inntektsgrensen endret til 366 667 kroner.

 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt i løpet av året, kan du/dere søke om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret.

Du kan lese mer om ordningene her eller ta kontakt med styrer i barnehagen om du er usikker på om ordningen gjelder for dere.

Her finner du skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid. 

Gratis kjernetid 

Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Husholdningen må ha en samlet inntekt under 615 590 kroner for å søke.

Fra august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.

 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Du kan lese mer om ordningene her eller ta kontakt med styrer i barnehagen om du er usikker på om ordningen gjelder for dere.

Her finner du skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Dokumentasjon til søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Kommunen henter opplysninger om inntekt fra siste skattemelding direkte fra Skatteetaten. Skattemeldingen trenger derfor ikke å legges ved søknaden. 

Det er samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen som danner grunnlaget for beregning av foreldrebetalingen.  

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste skattemelding må du/dere sende inn dokumentasjon på dette sammen med søknaden. Dette gjelder også hvis skattemeldingen ikke er mottatt, for eksempel for de som har kort botid i landet.

Hvis et barn bor fast hos begge foreldrene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i boligen der barnet er folkeregistrert.

Ordningene er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og omfatter både kommunale og private barnehager.

Du kan lese mer om ordningene her.

 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Sist endret: 04.07.2024