PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vannlekkasjen er reparert

Kokevarselen oppheves.

Kummen tømmes

Lekkasjen er lokalisert og utbedret. I forbindelsen med vannlekkasjen ble det behov for å spyle ledningsnettet. Dette er nå gjennomført og ledningsnettet er oppe og går som normalt. Det ble sendt ut kokevarsle, denne er nå opphevet 01.07.21 kl 15:10.

Det ble satt inn vanningsforbud og det ble oppfordret til at alle innbyggere skulle bruke minst mulig vann. Nå trengs det ikke tas hensyn til forbruk av vann annet enn at nå gjelder hagevanningsrestriksjon i hele kommunen. I Setskog ble hagevanningsrestriksjon satt i gang fra 30.05.21, denne gjelder fortsatt. 

Bilde er fra lekkaskjen, tatt av Kenneth Halvorsen Ruud.

Sist endret: 01.07.2021