PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uke 6: Koronasituasjonen i vår kommune

Hvilket risikonivå er vi på, hvordan er smittetrykket, hvordan organiseres vaksineringen i vår kommune, og hvilke koronatiltak gjelder egentlig nå? Kommunedirektøren orienterte formannskapet om koronasituasjonen i vår kommune, og du kan se hele orienteringen her.

Vi er på nivå 2 på FHIs risikonivå. Smittetrykket er fortsatt høyt, og pandemien er ikke over. Men for de aller fleste som blir smittet nå, medfører ikke omikronvarianten av koronaviruset noen alvorlig sykdom. I tillegg er antall personer som legges inn på sykehuset relativt lavt, og mye lavere enn nasjonale helsemyndigheter fryktet da omikronvarianten begynte å spre seg.

Smitteutvikling

Smittebildet preges av stabilt høy smittespredning. Av de registrerte smittede siste to uker har cirka 70 prosent benyttet seg av selvregistreringsløsningen. Det er ingen større endringer i alderssammensetning, og det er ingen smitteklynger som krever spesiell oppmerksomhet. 

– Smittesituasjonen er høy fortsatt, men FHI har sagt at toppen er rett rundt hjørnet, så kanskje har vi nådd toppen, og er på vei nedover, sier kommunedirektør Inger Hegna. 

Kommunen tilpasser nå ressursbruken innenfor smittesporing i tråd med føringer og retningslinjer for dette arbeidet, noe som innebærer at flere ressurser tilbakeføres til sitt ordinære arbeid.  

– Nå ser dere at det daler på testsituasjonen. Nå tester vi ikke egentlig andre enn de som er sikre på at de er smittet. Det trengs heller ikke en PCR-test for å påvise smitte, det holder med en selvtest, sier Hegna. 

Kommunen følger smitteutviklingen lokalt, i tillegg til den regionale, for eventuelt raskt å kunne iverksette nødvendige smittereduserende tiltak, og for å gi nødvendig og relevant informasjon til innbyggerne.

Vaksinering

Koronavaksineringen går fremover i vår kommune, og mange har fått tredje dose. 

– Det er en veldig høy vaksinasjonsgrad hos oss, fra allerede fra 12 år. Jeg er veldig betrygget av at vi har så høy vaksineandel, og vi har holdt takten hele tiden med det de nasjonale myndighetene har sagt vi skal gjøre, sier Hegna. 

Kommunen har lagt til rette for vaksinasjon av barn 5-11 år og 12-15 år fra og med uke 5. Barn i årskull 2010-2016, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. De som ønsker vaksine, kan velge om de vil ha 1 eller 2 doser. Barn i denne aldersgruppen får egne barnedoser av koronavaksinen fra Pfizer.  

Grønt nivå skoler og barnehager

Barnehagene, barneskoler og ungdomsskoler er over på grønt nivå. Grønt nivå vil si at skoler og barnehager kan ha vanlig organisering av klasser og grupper. I januar ble det innført nye karantenebestemmelser, og nye regler for prioritering i bruk av hurtigtesting. Jevnlig testing ved utbrudd har fått lavere prioritet.

Det er fortsatt viktig at ingen syke skal møte på skolen, at alle utøver god hygiene, at det er god ventilasjon og normalt renhold. Man skal unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming, og det skal være avstand mellom ansatte. Elever og ansatte bør teste seg ved symptomer. Ved eventuelle utbrudd kan jevnlig testing tas i bruk igjen.  

Koronatiltak som gjelder nå

Regjeringen har fjernet mange av koronatiltakene.  Regelen om én meters avstand gjelder fortsatt. Det samme gjør påbudet om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand.

Generelle råd

 • Praktisér god hånd- og hostehygiene.
 • Vaksinér deg.
 • Hold deg hjemme ved sykdom.
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Mer informasjon om gjeldende råd og regler finner du her.  

Dette gjelder nå

Her er en oversikt over endringene  

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger  

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det betyr i praksis at skoler og barnehager går til grønt nivå.  

Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. 
 • Regjeringen anbefaler at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning. 
 • Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikke følge anbefalingen om 1 meters avstand ved undervisning.  

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt.  

Arbeidsliv 

 • Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre.
 • Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær.   
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen.  

Serveringsstede

 • Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder 
 • Det er heller ikke krav om bordservering 
 • Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.  

Arrangementer og sammenkomster 

 • Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.   
 • Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.
 • Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.  

Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer. 
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene.     
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager. 
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt. 
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest. 
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden  

Smittesporing 

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.  

Avstand og sosial kontakt 

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt. 
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole 
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper 
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.  

Munnbind 

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.   
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.  

Smittevernfaglig forsvarlig drift 

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.  

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, og svar på koronaspørsmål finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.02.2022